วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple: 銀閣寺) วัดนิกายเซนตั้งอยู่บนภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเกียวโต รู้จักกันในฐานะ "พลับพลาเงิน" (Silver Pavilion) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองเกียวโต


วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple: 銀閣寺)
ภาพ: 臨済宗相国寺派

วัดกินคะคุจิมีชื่อทางการว่า "วัดจิโชจิ" (Jishoji: 慈照寺) สร้างเมื่อปี 1482 ตามบัญชา "โชกุนอาชิคางะ โยชิมาสะ" (Ashikaga Yoshimasa) ผู้หลงใหลในศิลปะเพื่อใช้เป็นสถานที่พำนักหลังเกษียณ โดยมีการจำลองโครงสร้างของอาคารหลักมาจากวัดคินคะคุจิเพื่อให้อยู่เป็นคู่กัน

บริเวณด้านหน้ามีสวนทรายแห้งตกแต่งตามแบบเซนและสระน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์สว่างไปทั่วในยามราตรี

อาคารหลักของวัดสร้างด้วยไม้สูง 2 ชั้น ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน โดยในตอนแรกตั้งใจจะหุ้มอาคารด้วยแผ่นเงินทั้งหลังคล้ายวัดคินคะคุจิ แต่ท่านโยชิมาสะเสียชีวิตลงเสียก่อนในปี 1490 โครงสร้างของอาคารจึงยังคงเป็นไม้แบบดั้งเดิมที่มีความสวยงาม กระนั้นก็ยังคงเรียกอาคารหลักว่าพลับพลาเงิน