เมืองกุ้ยหลิน (Guilin: 桂林市) เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจีน เมืองกุ้ยหลินตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในมณฑลกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในเมืองมีแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติที่ถูกยกให้เป็นอัญมณีของจีน


กุ้ยหลิน (Guilin: 桂林市) เที่ยวกุ้ยหลิน ทัวร์กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวในกุ้ยหลิน
National Parks

สถานที่ท่องเที่ยวในกุ้ยหลิน
• สวนเจ็ดดาว: สวนสาธารณะที่ใหญ่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง ครอบคลุมพื้นที่เนินเขา 7 ลูก เรียงกันเหมือนกลุ่มดาวหมีใหญ่ มีสถาปัตยกรรมจีนตั้งเรียงรายให้ได้ผ่อนคลายอารมณ์ สวนเจ็ดดาว

• ถ้ำขลุ่ยอ้อ: ถ้ำหินงอกหินย้อยทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ภายในถ้ำมีทางเดินเล็กๆซึ่งตลอดทางจะมีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกๆ มีการประดับไปด้วยแสงสีเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้น ถ้ำขลุ่ยอ้อ

• เขางวงช้าง: ภูเขาหินรูปร่างเหมือนช้างกำลังใช้งวงดูดน้ำจากแม่น้ำเบื้องล่าง ด้านบนเขามีเจดีย์โบราณในสมัยราชวงศ์หมิง มีจารึกจำนวนมากสลักจากด้านอกและด้านใน เขางวงช้าง

• สวนชวนซาน: สวนสาธารณะที่สวยที่สุดในเมือง ประกอบด้วยเนินเขา ถ้ำและสถาปัตยกรรมโบราณ เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วงใบของต้นเมเปิ้ลจะพร้อมใจเปลี่ยนเป็นสีแดงซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวน สวนชวนซาน


ทะเลสาบมู่หลง (Mulong Lake: 木龙湖) เมืองกุ้ยหลิน กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
驴妈妈

• ทะเลสาบมู่หลง: ทะเลสาบออกแบบตามภาพวาด "ตามแม่น้ำในช่วงเทศกาลเชงเม้ง" ทะเลสาบมู่หลงมีจุดเริ่มต้นจากแม่น้ำหลีด้านตะวันออกทอดยาวไปตามถนนฝั่งตะวันตก รอบทะเลสาบมีสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่งอยู่หลายแห่ง

• แม่น้ำหลีเจียง: แม่น้ำสวยติดอันดับโลก สายน้ำที่ใสสะอาดของแม่น้ำหลีเจียงไหลไปตามเส้นทางคดเคี้ยว ขนาบข้างด้วยภูเขาหินปูนที่ผุดขึ้นมากลายเป็นทิวทัศน์ที่งดงามประดุจงานศิลปะ แม่น้ำหลีเจียง


ทะเลสาบเซียวเหยา (Xiaoyao Lake: 逍遥湖) เมืองกุ้ยหลิน กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
東南旅行社

• ทะเลสาบเซียวเหยา: แหล่งทัศนียภาพทางธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่ 3,000 เอเคอร์ จุดชมวิวทะเลสาบเซียวเหยาได้ชื่อว่าเป็นแดนสวรรค์บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง ประกอบด้วยผืนป่า ลำธาร ทะเลสาบบนภูเขาและสถาปัตยกรรมโบราณ


พระราชวังองค์ชายจิ้งเจียง (Jingjiang Princes' Palace: 靖江王府) เมืองกุ้ยหลิน กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Easy Tour China

• พระราชวังองค์ชายจิ้งเจียง: พระราชวังหลวงครอบคลุมพื้นที่ 200,000 ตารางเมตร สร้างเพื่อใช้เป็นที่พำนักขององค์ชายราชวงศ์หมิงรวม 14 องค์ ในสมัยราชวงศ์ชิงเปลี่ยนเป็นสถานที่สอบจักรพรรดิและสอบระดับจังหวัด

• ถ้ำมงกุฎ: ถ้ำหินงอกหินย้อยรูปร่างคล้ายมงกุฎ ด้านในถ้ำมีหินงอกหินย้อยและเสาหินรูปร่างแปลกตาแล้วแต่จะจินตนาการ ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟหลากสีสัน ถ้ำมงกุฎ

• เขาฝูโป: ภูเขาขนาดย่อมตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง ในอดีตเขาฝูโปวเคยเป็นวัดมาก่อนจึงมีโบราณสถานหลงเหลือเอาไว้ ด้านบนเขาเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบได้ เขาฝูโปว

• เจดีย์สุริยันจันทรา: เจดีย์คู่ออกแบบโดยผสานสถาปัตยกรรมจีนและเทคโนโลยีให้เข้ากับภูมิทัศน์ของทะเลสาบ เจดีย์องค์แรกสร้างด้วยสัมฤทธิ์ องค์ที่สองสร้างจากปูน มีอุโมงค์เป็นทางเชื่อมถึงกัน เจดีย์สุริยันจันทรา

• นาขั้นบันไดหลงจี๋: นาขั้นบันไดที่ผสมผสานวิถีชีวิตเกษตรกรเข้ากับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ชาวเมืองเรียก "กระดูกสันหลังมังกร" คาดว่าผืนนาบริเวณนี้น่าจะมีอายุยาวนานกว่า 650 ปี นาขั้นบันไดหลงจี๋


วัดเซียงซาน (Xiangshan Temple: 湘山寺) เมืองกุ้ยหลิน กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Discover Guangxi China

• วัดเซียงซาน: วัดพุทธอายุกว่า 1,300 ปี วัดเซียงซานตั้งอยู่ติดแม่น้ำเซียงเจียง โอบล้อมด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของแมกไม้เขียวขจี ในช่วงเทศกาลจะใช้วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมโดยให้คนในท้องถิ่นมาสวดมนตร์และเผาเครื่องหอม