สะพานหรูอี้ (Ruyi Bridge: 如意桥) สะพานแขวนคนเดิมข้ามหุบเขาทางตะวันตกบริเวณจุดชมวิวเฉินเซียนจวี้ในเมืองไถโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน สะพานมีรูปแบบผสมผสานความแข็งแกร่งและอ่อนนุ่มเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยสะพานหยักสามส่วน มีทางเดินโค้งและพื้นกระจก


สะพานหรูอี้ (Ruyi Bridge: 如意桥)
ภาพ: Xi's Moments

สะพานหรูอี้เปิดใช้งานในเดือนกันยายน 2020 ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กให้คล้าย "หรูอี้ " (如意) สัญลักษณ์มงคลแห่งความโชคดีในวัฒนธรรมจีน สะพานมีความยาว 100 เมตร สูงจากพื้น 140 เมตร ลักษณะเป็นคลื่นมีทางเดินแยกสามทางที่มีความกลมกลืนกับทิวทัศน์ธรรมชาติ