น้ำตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu Waterfall: 黄果树瀑布) น้ำตกขนาดใหญ่อยู่ห่างจากตัวเมืองกุ้ยหยางไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 136 กิโลเมตร น้ำตกหวงกว่อซู่มีความสูง 67 เมตร กว้าง 83.3 เมตร ถือเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย


น้ำตกหวงกว่อซู่ (Huangguoshu Waterfall: 黄果树瀑布)
ภาพ: China Discovery

ชื่อของน้ำตกมีที่มาจากพืชท้องถิ่นที่มีผลสีเหลือง โดยน้ำตกหวงกว่อซู่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มน้ำตกขนาดใหญ่ รู้จักกันในชื่อ "อุทยานแห่งชาติน้ำตกหวงกว่อซู่" (Huangguoshu Waterfall National Park) ประกอบด้วยน้ำตก 18 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 163 ตารางกิโลเมตร

น้ำตกหวงกว่อซู่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล สายน้ำจากด้านบนน้ำตกจะไหลลงสู่ "สระแรด" ด้านล่างกระจายเป็นฟองใสและไอหมอก โดยเสียงที่เกิดจากการกระแทกลงมาจะดังสนั่นไกลออกไปกว่า 5 กิโลเมตร

ในวันแดดออกจะเห็นสายรุ้งปรากฏอยู่เหนือน้ำตก ด้านหลังม่านน้ำตกมีถ้ำม่านน้ำเรียกว่า "ถ้ำซุยเหลียนตง" (水帘洞) ความสูง 47 เมตร ยาว 134 เมตร ขนานไปกับม่านน้ำตก ภายในถ้ำมีช่องหน้าต่างและเส้นทางเดิน สามารถชมทิวทัศน์ของน้ำตกได้ทั้งจากด้านหน้าและด้านหลัง