แม่น้ำหลีเจียง (Li River: Li Jiang: 漓江) สายน้ำอัญมณีแห่งเมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เคยได้รับการยกย่องจากนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกให้เป็นหนึ่งในสิบเส้นทางน้ำมหัศจรรย์ของโลก รวมทั้ง CNN ยังยกให้เป็นหนึ่งในสิบห้าแม่น้ำที่ดีที่สุดในโลกสำหรับนักเดินทาง


แม่น้ำหลีเจียง (Li River: Li Jiang: 漓江)
ภาพ: Veltra

แม่น้ำหลีเจียงมีต้นกำเนิดจากภูเขาเม่าเอ๋อร์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สายน้ำไหลผ่านเส้นทางคดเคี้ยวสู่กุ้ยหลินแล้วไปยังเมืองหยางซั่ว ความคลาสสิกของแม่น้ำหลีเจียงคือสายน้ำที่ใสสะอาด ขนาบด้วยภูเขาหินปูนที่ผุดขึ้นมาอยู่บนพื้นที่ราบกลายเป็นยอดเขาที่งดงามประดุจงานศิลปะ

มีการเปรียบเปรยทิวทัศน์ของแม่น้ำหลีเจียงว่าเป็นทัศนียภาพอันงดงามภายใต้สรวงสวรรค์ เมื่อกวีในสมัยโบราณล่องแพไม้ไผ่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความคลาสสิกของแม่น้ำหลีเจียงจึงพากันตั้งฉายาและพรรณนาเกี่ยวกับความสวยงามของสถานที่แห่งนี้ไปต่างๆนานา

เส้นทางล่องเรือชมแม่น้ำหลีเจียงจะใช้เส้นทางสายกุ้ยหลิน-หยางซั่วเป็นหลัก ตลอดข้างทางนอกจากทิวทัศน์อันสวยงามแล้วยังจะได้เห็นวิถีชีวิตผู้คนบนริมสองฟากฝั่งแม่น้ำโดยเฉพาะการหาปลาของชาวประมงที่ใช้นกกาน้ำเป็นเครื่องมือในการจับตามวิถีที่สืบทอดกันมา แม่น้ำหลีเจียงจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองจีนที่ไม่ควรพลาด