ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine: อิตสึกุชิมะ: 厳島神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ริมฝั่งบนเกาะมิยาจิมะ จังหวัดฮิโรชิม่า รู้จักกันในอีกชื่อว่า "ศาลเจ้ามิยาจิมะ" (Miyajima Shrine) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1996 จากองค์การยูเนสโก


ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine: อิสึกุชิมะ: 厳島神社)
ภาพ: KCP International

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะประกอบด้วยอาคารไม้สีแดงหลายหลังเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินริมทะเล ศาลเจ้าสร้างขึ้นเมื่อปี 1168 ตามบัญชา "ไทระ โนะ คิโยโมริ" เจ้าผู้ครอบครองเกาะมิยาจิมะในช่วงปลายยุคเฮอันเพื่อเป็นศาลเจ้าประจำตระกูลและบูชาเทพีแห่งมหาสมุทร


ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ (Itsukushima Shrine: อิสึกุชิมะ: 厳島神社)
ภาพ: KCP International

โครงสร้างอาคารของศาลเจ้ายื่นออกไปในทะเล เมื่อถึงเวลาน้ำขึ้นจึงดูเหมือนศาลเจ้ากำลังลอยอยู่บนผิวน้ำทำให้ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะได้รับการขนานนามว่า "ศาลเจ้าลอยน้ำ" แต่เมื่อระดับน้ำลงจะเห็นฐานที่รองรับอาคารอยู่ด้านล่าง

ถัดจากศาลเจ้าออกไปในทะเลประมาณ 200 เมตร มีโทริอิขนาดใหญ่เรียกว่า "โอ-โทริอิ" ตั้งตระหง่านซึ่งถูกสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเดิมที่ทรุดโทรมไป เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนโทริอิลอยอยู่กลางน้ำซึ่งภาพดังกล่าวถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามทิวทัศน์ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น