ถ้ำจิ่วเซียง (Jiuxiang Cave: 九乡) ถ้ำลอดขนาดใหญ่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองคุนหมิงประมาณ 90 กิโลเมตร ได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในสิบสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของมณฑลยูนนาน


ถ้ำจิ่วเซียง (Jiuxiang Cave: 九乡)

ภายในถ้ำจิ่วเซียงมีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและการกัดเซาะของกระแสน้ำเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนจนกลายเป็นโพรงระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร

บรรยากาศภายในถ้ำตระการตาไปด้วยแสงไฟประดับหลากสีสันที่ช่วยสร้างมิติจนถูกเรียกขานจากนักธรณีวิทยาว่า "พิพิธภัณฑ์ถ้ำหินปูน" มีน้ำตกแฝดไหลแยกออก 2 สาย เรียกว่า "น้ำตกตัวผู้" และ "น้ำตกตัวเมีย"

ชื่อ "จิ่วเซียง" มาจากชื่ออุทยานซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย บริเวณจุดพักภายในถ้ำมีร้านขายของที่ระลึก ระหว่างทางเดินมีป้ายภาษาไทยเขียนข้อความว่า "ระวังศีรษะ" ตอกย้ำถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวไทยที่ไปเยือน