เมืองเกียวโต (Kyoto: 京都市) เมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมในจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ภายในเมืองเกียวโตมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งที่มีมนต์เสน่ห์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก


วัดไดคะคุจิ (Daikakuji Temple: 大覚寺)
ภาพ: 大覚寺

นครเกียวโตเป็นอดีตเมืองหลวงของญี่ปุ่นในช่วงปี 794-1689 ก่อนจะเปลี่ยนเมืองหลวงไปยังนครเอโดะในเวลาต่อมา เมืองเกียวโตมีชื่อเดิมว่า "เฮอันเคียว" (Heian-Kyo: 平安京) หมายถึง "นครแห่งความสงบ"

สถานที่ท่องเที่ยวในเกียวโต
• วัดไดคะคุจิ: วัดนิกายชินงอนขนาดใหญ่สร้างในช่วงต้นทศวรรษที่ 800 เพื่อใช้เป็นพระราชวังเดี่ยวของจักรพรรดิ ภายในวัดมีอาคารหลายหลังที่เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินไม้ยกระดับมีหลังคาปกคลุม วัดไดคะคุจิ

• ศาลเจ้าคามิงาโมะ: ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคาโมะ ศาลเจ้าคามิงาโมะสร้างขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองเมืองเกียวโตให้ปลอดภัย โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยเฮอัน ศาลเจ้าคามิงาโมะ

• ปราสาทนิโจ: ปราสาทสร้างยุทธศาสตร์ในการแสดงอำนาจทางการทหารของระบอบโชกุน ภายหลังจากจักรพรรดิกลับมามีอำนาจจึงได้เปลี่ยนปราสาทมาใช้เป็นศูนย์กลางการบริหารของจักรพรรดิ ปราสาทนิโจ

• วัดคิโยมิสึเดระ: วัดสร้างถวายโพธิสัตว์กวนอิม วัดคิโยมิสึเดระมีระเบียงไม้ยื่นออกไปเหนือหุบเขา ตำนานเล่าว่าหากกระโดดจากระเบียงไม้แล้วยังมีชีวิตรอด สิ่งที่ปรารถนาจะกลายเป็นความจริง วัดคิโยมิสึเดระ

• ศาลเจ้าจิชู: ศาลเจ้าแห่งความรักตั้งอยู่ด้านหลังของวัดคิโยมิสึเดระ ศาลเจ้าจิชูจินจะมีอายุเก่าแก่กว่าเมืองเกียวโต สถานที่สถิตของเทพแห่งความรักและความสัมพันธ์ ศาลเจ้าจิชู

• วัดโคไดจิ: วัดบนเชิงเขาสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงฮิเดโยชิ สวนของวัดเป็นจุดชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและทัศนียสถานประจำชาติญี่ปุ่น วัดโคไดจิ


แม่น้ำทาคาเสะ (Takase River: 高瀬川)
ภาพ: フォートラベル

• แม่น้ำทาคาเสะ: สายน้ำไหลผ่านใจกลางย่านบันเทิง คลองถูกขุดขึ้นในสมัยเอโดะเพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนข้าวและสาเก ในฤดูใบไม้ผลิบริเวณสองฝั่งจะเต็มไปด้วยซากุระที่บานสะพรั่ง แม่น้ำทาคาเสะ


วัดกินคะคุจิ (Ginkakuji Temple: 銀閣寺)
ภาพ: 臨済宗相国寺派

• วัดกินคะคุจิ: วัดพลับพลาเงินสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่กับพลับพลาทอง วัดกินคะคุจิมีโครงสร้างเป็นไม้โดยในตอนแรกตั้งใจว่าจะห่ออาคารด้วยเงินทั้งหลัง แต่กระนั้นก็ยังคงถูกเรียกว่าพลับพลาเงิน วัดกินคะคุจิ

• วัดโฮเน็นอิน: วัดบนเชิงเขาสร้างเพื่อระลึกถึงภิกษุผู้ก่อตั้งนิกายโทโด วัดโฮเน็นอินเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธเจ้าที่ประเสริฐที่สุด วิหารหลักเปิดให้เข้าชมเพียงปีละ 2 ครั้ง วัดโฮเน็นอิน

• ศาลเจ้าเฮอัน: ศาลเจ้าอนุสรณ์สถานในโอกาสที่นครเกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่จักรพรรดิองค์แรกและองค์สุดท้าย รูปแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีน ศาลเจ้าเฮอัน


วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple: 南禅寺)
ภาพ: Japan Reference

• วัดนันเซนจิ: วัดท่ามกลางป่าสนบริเวณตีนเขาเงียบสงบ สร้างเพื่อใช้เป็นพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิ ภายหลังจึงยกให้เป็นวัดและได้รับการบูรณะหลังจากถูกทำลายในช่วงสงครามกลางเมือง วัดนันเซนจิ

• เจดีย์ยาซากะ: เจดีย์เก่าแก่ที่สุดของเมืองตั้งอยู่บนถนนสายประวัติศาสตร์ เจดีย์ยาซากะเป็นสถาปัตยกรรมแห่งเดียวที่เหลืออยู่ของวัดโฮคันจิ ทัศนียภาพสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน เจดีย์ยาซากะ

• ศาลเจ้ายาซากะ: ศาลเจ้าอยู่ใกล้ย่านกิอง สถานที่จัดเทศกาลกิอง มีโทริอิหินแกรนิตซึ่งเป็นหนึ่งในโทริอิที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้านทิศใต้ติดกับสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมในการชมดอกซากุระ ศาลเจ้ายาซากะ


ซันเน็นซากะ (Sannenzaka: 産寧坂)
ภาพ: Japan Web Magazine

• ซันเน็นซากะ: เนินเขาแคบๆในเขตอนุรักษ์ความยาวร้อยเมตร เส้นทางเดินในซันเน็นซากะปูด้วยหินเรียงรายไปด้วยอาคารและร้านค้าแบบดั้งเดิมของเกียวโตให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น

• ศาลเจ้าอิวาโตะ โอชิบะ: ศาลเจ้าขนาดเล็กบรรยากาศเงียบสงบอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาคิตายามะ ศาลเจ้าอิวาโตะอิวะมีชื่อเสียงจากใบแปะก๊วยสีเหลืองทองที่จะร่วงโรยปกคลุมไปทั่วบริเวณ ศาลเจ้าอิวาโตะ โอชิบะ


วัดคินคาคุจิ (Kinkakuji Temple: 金閣寺)
ภาพ: 臨済宗相国寺派

• วัดคินคะคุจิ: วัดพลับพลาทองที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อาคารหลักของวัดคินคะคุจิถูกหุ้มเอาไว้ด้วยสีทองส่องอร่าม ในอดีตเคยเป็นปราสาทของโชกุน แต่ภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดในนิกายเซน วัดคินคะคุจิ

• วัดเรียวอันจิ: วัดปริศนาธรรม จุดเด่นของวัดเรียวอันจิไม่ใช่อาคารหรือประวัติความเป็นมา แต่อยู่ที่สวนหินภายในวัดซึ่งจะมีหิน 15 ก้อน เรียงอยู่ตามจุดต่างๆโดยไม่มีใครรู้ความหมาย วัดเรียวอันจิ

• ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ: ศาลเจ้าบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว จุดเด่นของศาลเจ้าอยู่ที่โทริอิสีแดงจำนวนมากตั้งเรียงรายเป็นทางยาวกว่า 4 กิโลเมตร ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

• วัดโทฟุคุจิ: วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านตะวันออกของเมือง มีประตูซันมงซึ่งเป็นประตูแบบเซนที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติสำคัญของชาติ วัดโทฟุคุจิ


วัดโคเมียวอิน (Komyoin Temple: 光明院)
ภาพ: M Robinson

• วัดโคเมียวอิน: วัดสาขาของวัดโทฟุคุจิ วัดโคเมียวอินมีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ด้านในวิหารมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่สันนิษฐานว่าสร้างในศตวรรษที่ 14 สวนภูมิทัศน์แบบแห้งของวัดมีความสวยงามและชื่อเสียงมาก

• วัดโทจิ: วัดนิกายชินง่อนที่สำคัญของเมือง ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น รวมทั้งวิหารไม้โบราณหลังใหญ่ที่สร้างโดยผสมผสานรูปแบบวัดทั้งแบบอินเดีย จีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกัน วัดโทจิ

• วัดเทนริวจิ: วัดศูนย์กลางสายรินไซในนิกายเซน สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่องค์จักรพรรดิโกะ ไดโกะ ชื่อเต็มว่า "เท็นริว ชิไซเซนจิ" ที่หมายถึง "วัดมังกรสวรรค์" วัดเทนริวจิ

• ศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะ: ศาลเจ้าชินโตในย่านอาศัย ศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะมีชื่อเสียงในฐานะศาลเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นสาเกและการอธิษฐานขอพรให้คลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย ศาลเจ้าอุเมะโนะมิยะ

• ป่าไผ่ซากาโนะ: เส้นทางชมทัศนียภาพป่าไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง เส้นทางเดินถูกทำขึ้นโดยขนาบข้างด้วยต้นไผ่สีเขียวสดจำนวนนับไม่ถ้วน แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ป่าไผ่ซากาโนะ

• พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต: พระราชวังทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเมืองเก่า สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิและเหล่าเชื้อพระวงศ์แทนพระราชวังเฮอันเคียว พระราชวังเกียวโต


ซากะ โทริอิโมโตะ (Saga Toriimoto Preserved Street: 嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区)
ภาพ: Gooブログ

• ซากะ โทริอิโมโตะ: ถนนสายโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีมาตั้งแต่สมัยเมจิ ตลอดเส้นทางเรียงรายด้วยบ้านแถวแบบดั้งเดิมซึ่งถูกปรับเปลี่ยนเป็นร้านค้าและร้านอาหาร ซากะ โทริอิโมโตะ

• ศาลเจ้าคิตาโนะ เท็นมังกุ: ศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าเท็มมังกุที่มีอยู่นับหมื่นแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น สร้างเพื่ออุทิศแด่นักการเมืองและนักวิชาการสมัยเฮอันผู้ถูกยกให้มีระดับเทียบเท่าเทพเจ้า ศาลเจ้าคิตาโนะ

• ปราสาทฟูชิมิ: ปราสาทยุทธการขุนศึกสร้างเพื่อใช้เป็นพระราชวังป้อมปราการ แต่ปราสาทพังทลายลงหลังเกิดแผ่นดินไหวและสงคราม ปราสาทที่เห็นในปัจจุบันถูกจำลองขึ้นใหม่ใกล้จุดที่ตั้งเดิม ปราสาทฟูชิมิ


พระตำหนักชุงะกุอิน (Shugakuin Imperial Villa)
ภาพ: 修学院離宮

• พระตำหนักชุงะกุอิน: พระราชวังเดี่ยวบนเนินเขาชานเมืองด้านตะวันออก สร้างในช่วงศตวรรษที่ 17 ประกอบด้วยสวนญี่ปุ่นสามแห่งและกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ