เมืองลี่เจียง (Lijiang: 丽江市) เมืองเล็กๆท่ามกลางขุนเขาในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองลี่เจียงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 800 ปี โดยเป็นถิ่นฐานของชนเผ่าหน่าซีที่อพยพมาจากทิเบต แม้ว่าเมืองลี่เจียงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแต่ว่าด้านรอบนอกเต็มไปด้วยอาคารสมัยใหม่ที่มีความทันสมัย


เมืองเก่าลี่เจียง (Lijiang Old Town)
ภาพ: Bisual Studio

สถานที่ท่องเที่ยวในลี่เจียง
• เมืองเก่าลี่เจียง: เมืองเก่าที่ยังคงรักษารูปแบบความโบราณเอาไว้อย่างดีจนได้รับการอนุรักษ์อย่างดีจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ภายในเขตเมืองเก่านี้ยังคงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ เมืองเก่าลี่เจียง

• ภูเขาหิมะมังกรหยก: ภูเขาหิมะลูกใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากแทบจะทุกส่วนของเมือง ประกอบด้วยยอดเขาสูงเรียงรายกันลักษณะคล้ายมังกร บนยอดเขามีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ภูเขาหิมะมังกรหยก

• แม่น้ำไป๋สุ่ย: แม่น้ำสาขาของแม่น้ำจินซา สายน้ำที่ใสสะอาดของแม่น้ำเกิดจากการละลายของภูเขาหิมะไหลผ่านหุบเขาคดเคี้ยวที่มีทัศนียภาพงดงามไปทางทิศตะวันออกก่อนจะไปบรรจบกับแม่น้ำแยงซี แม่น้ำไป๋สุ่ย

• วัดอวี้เฟิง: วัดนิกายลามะอันเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาฮั่น พุทธศาสนาทิเบต ลัทธิเต๋าและลัทธิตงปาของชาวน่าซีเข้าด้วยกัน สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนแม้จะต่างวัฒนธรรม วัดอวี้เฟิง

• อุทยานน้ำหยก: ศูนย์กลางลัทธิตงปาของชาวน่าซีโดยเป็นสถานที่ในการแสดงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมและวรรณกรรมของชาวน่าซี ภายในอุทยานมีวัดลามะ รูปปั้นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ อุทยานน้ำหยก


สระมังกรดำ (Black Dragon Pool: 黑龙潭)
ภาพ: Go Yunnan

• สระมังกรดำ: สระน้ำคลาสสิกบนเนินเขาเซี่ยงซาน น้ำในบึงมีสีเขียวมรกตซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก ส่วนที่มาของชื่อเกิดจากเรื่องเล่าที่ว่าเคยมีคนเห็นมังกรโผล่ขึ้นมาจากสระแห่งนี้ สระมังกรดำ

• หุบเขาเสือกระโจน: โตรกธารลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของเทือกเขาหิมะทาปากับภูเขาหิมะมังกรหยก ตำแหน่งที่เรียกว่าโตรกเสือกระโจนเป็นจุดที่แคบที่สุดซึ่งเสือจะใช้กระโดดข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งได้ หุบเขาเสือกระโจน

• โค้งแรกแม่น้ำแยงซี: โค้งน้ำแห่งแรกของแม่น้ำแยงซี (แม่น้ำฉางเจียง) ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตกระทบเข้ากับภูเขาไห่หลอแล้วหักเลี้ยวเป็นรูป "V" จากใต้ไปเหนือจนเกิดเป็นภูมิทัศน์โค้งขนาดใหญ่ที่งดงาม โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

• หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน: หุบเขาอุดมสมบูรณ์ ในวันแดดออกน้ำจะเป็นสีน้ำเงิน-ฟ้า แต่ในวันฝนตกน้ำในแม่น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "แม่น้ำสีขาว" สะท้อนถึงความมหัศจรรย์ในแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน


เมืองโบราณซาซี (The Shaxi Ancient Town)
ภาพ: Yunnan Exploration

• เมืองโบราณซาซี: เมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานไปถึงยุคชุนชิวโดยเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมที่สำคัญ เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาในเชิงพาณิชย์อาคารบ้านเรือนภายในเมืองจึงยังคงรักษาลักษณะสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้