กรุงโซล (Seoul: 서울) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเกาหลี ชื่อทางการว่า "นครพิเศษโซล" (Seoul Special City: 서울특별시) กรุงโซลตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในมหานครที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก


อิแทวอน (Itaewon: 이태원)
ภาพ: IVisitKorea

สถานที่ท่องเที่ยวในโซล
• อิแทวอน: ย่านช็อปปิ้งนานาชาติที่ไม่เคยหลับไหล อิแทวอนมีระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ถูกกำหนดให้เป็นเขตท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี 1997

• ทะเลสาบซอกชน: ทะเลสาบขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก ทะเลสาบซอกชนเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำฮัน ช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเพื่อชมซากุระที่บานสะพรั่ง ทะเลสาบซอกชน

• กำแพงเมืองโซล: แนวกำแพงแห่งยุคโชซอนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความโรแมนติก แนวกำแพงสร้างเป็นแนวทอดยาวไปตามภูเขาทั้งสี่ของกรุงโซลเพื่อใช้เป็นป้อมปราการและกำหนดอาณาเขตเมืองหลวง กำแพงเมืองโซล

• หมู่บ้านบุกชอนฮันอก: หมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณบนยอดเขาที่ยังคงรักษารูปแบบบ้านและอาคารสไตล์ดั้งเดิมของเกาหลีตั้งแต่ยุคโชซอนเอาไว้โดยมีการดัดแปลงอาคารบางหลังให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม ร้านอาหาร โรงน้ำชาและเกสต์เฮ้าส์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

• คลองชองเกชอน: คลองน้ำใสไหลผ่านใจกลางกรุงโซล สร้างขึ้นในสมัยโชซอน ได้รับการปรับปรุงจนมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีน้ำตกเป็นแนวกั้นชะลอความเร็วของกระแสน้ำและบรรยากาศเขียวขจีของต้นไม้ ส่วนยามค่ำคืนก็จะมีการประดับไปด้วยแสงไฟ คลองชองเกชอน

• เกาะยออิโด: เกาะทันสมัยกลางแม่น้ำฮัน เดิมเกาะยออิโดเป็นเพียงสันทราย แต่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของตึกสูงสมัยใหม่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ สถาบันการเงินชั้นนำ สถานีโทรทัศน์และอาคารรัฐสภาเกาหลีซึ่งเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เกาะยออิโด

• พระราชวังท็อกซู: พระราชวังสร้างในปลายศตวรรษที่ 15 อาณาบริเวณพระราชวังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจเช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าเซจง พระที่นั่งซุงฮวาจอน พระที่นั่งซกโจจอน หอระฆังกวงเมียงมุน พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งชาติ พระราชวังท็อกซู

• ถนนเลียบกำแพงหินพระราชวังท็อกซู: ถนนสายโรแมนติกนอกกำแพงหินรอบพระราชวังท็อกซู ในอดีตถนนสายนี้เคยเป็นสถานที่ต้องห้ามสำหรับคู่รักซึ่งเชื่อว่าถ้าเดินผ่านเส้นทางนี้พร้อมกันจะต้องมีอันเลิกรา ถนนเลียบกำแพงหินพระราชวังท็อกซู


บลูเฮาส์ (Blue House)
ภาพ: Deum

• บลูเฮาส์: อดีตทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กลุ่มอาคารมีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมโดยมีหลังคาสีฟ้า เคยใช้เป็นสำนักงานบริหารและที่พักอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีจนถึงปี 2022 บลูเฮาส์

• วัดคึมซอนซา: นิกายโชเกตั้งอยู่บนเชิงเขาในเขตอุทยานแห่งชาติ โอบล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจี เปิดให้ผู้มาเยือนได้เข้าพักค้างคืนโดยต้องปฏิบัติโปรแกรมที่วัดกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดเหมือนการเข้ามาปฏิบัติธรรมตาม วัดคึมซอนซา

• พระราชวังคยองบก: พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโซลตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง พระราชวังคยองบกกุง สร้างเมื่อปี 1394 ในสมัยของกษัตริย์แทโจผู้สถาปนาราชวงศ์โชซอนเพื่อใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ พระราชวังคยองบก

• จัตุรัสควางฮวามุน: พื้นที่สาธารณะขนาดกว้างขวางที่มีกลิ่นไอแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดดเด่นด้วยรูปปั้นแม่ทัพอีซุนชินและพระเจ้าเซจงมหาราชโดยมีพระราชวังคยองบกและภูเขาบูกักซานเป็นฉากหลัง จัตุรัสควางฮวามุน

• พระราชวังชางด๊อก: พระราชวังที่สวยงามที่สุดของเกาหลี เริ่มสร้างครั้งแรกในปี 1405 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนและใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ การเข้าชมไม่สามารถทำได้อย่างอิสระโดยจะมีไกด์ของพระราชวังคอยนำทางเป็นรอบๆ พระราชวังชางด๊อก

• พระราชวังชางเกียง: อดีตเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์โคกูรยอ พระราชวังชางเกียงสร้างในศตวรรษที่ 12 ต่อมาพระเจ้าเซจงดำริให้สร้างเป็นพระราชวังถวายแด่พระบิดาหลังจากสละราชสมบัติให้แก่พระองค์ พระราชวังชางเกียง

• พระราชวังกยองฮุย: พระราชวังที่เล็กที่สุดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชวังกยองบกซึ่งเป็นพระราชวังหลักของพระราชวังกรุงโซล พระราชวังเคยใช้เป็นพระราชวังรองของกษัตริย์โชซอนและเป็นสถานที่หลบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน พระราชวังอุนเฮียนกุง


วัดโชเกซา (Jogyesa Temple)

• วัดโชเกซา: วัดศูนย์กลางพุทธศาสนาของเกาหลี วัดโชเกซาก่อตั้งในปี 1910 ในช่วงค่ำของวันสำคัญทางพุทธศาสนา (โดยเฉพาะวันวิสาขบูชา) บริเวณด้านหน้าวิหารใหญ่จะเต็มไปด้วยโคมกระดาษส่องสว่างซึ่งผู้คนจะนำมาแขวนไว้

• ศาลเจ้าชงเมียว: ศาลเจ้าขงจื๊อสร้างอุทิศแด่บรรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอน ศาลเจ้าเป็นอาคารยาวสองหลัง อาคารหลักเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลีที่ยาวที่สุด ประดิษฐานป้ายดวงวิญญาณพร้อมจารึกผลงานของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนทั้ง 27 พระองค์ ศาลเจ้าชงเมียว

• สวนทับโกล: สวนสาธารณะสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของเกาหลี เคยใช้เป็นสถานที่ชุมนุมเรียกร้องและประกาศเอกราชของชาติเกาหลีจากการปกครองของญี่ปุ่น ภายในมีอนุสาวรีย์ รูปหล่อสำริด ศาลาแปดเหลี่ยมและเจดีย์หิน สวนทับโกล

• ถนนอินซาดง: ถนนสายโบราณวัตถุใจกลางกรุงโซล อินซาดงเป็นแหล่งค้าวัตถุโบราณเก่าแก่โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ที่นี่จะคึกคักไปด้วยชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่ออกมาเลือกซื้อสินค้าจนดูเหมือนจะวุ่นวายสมเป็นถนนคนเดินขนานแท้ ถนนอินซาดง


ตลาดเคียงดง (Gyeongdong Market: 경동시장)
ภาพ: Wendy Connett

• ตลาดเคียงดง: แหล่งค้าสมุนไพรและยาแผนโบราณที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล ภายในตลาดเคียงดงมีร้านค้าและแผงลอยนับพันแห่ง จำหน่ายสมุนไพรนานาชนิดและชิ้นส่วนอวัยของสัตว์ที่มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย

• เขานัมซาน: ภูเขาเขียวชอุ่มทางใต้ เขานัมซานเป็นพื้นที่เชิงนิเวศน์ที่ใหญ่ที่สุดของชาวเมืองหลวง มีหอส่งสัญญาณสูงเป็นทั้งแลนมาร์คและจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์กรุงโซลโดยรอบได้ เขานัมซาน

• อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี: อนุสรณ์สถานเตือนใจชนรุ่นหลังให้กระหนักถึงความโหดร้ายจากสงครามที่ชาติเกาหลีได้เผชิญมาอย่างต่อเนื่อง ภายในสวนมีอนุสาวรีย์สองพี่น้องที่พี่น้องชาติเดียวกันต้องมาเข่นฆ่ากันเอง อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี

• ประตูนัมแดมุน: ประตูเมืองเก่าทางด้านทิศใต้ของกรุงโซล มันแดมุนเป็นประตูเมืองเก่าที่สวยงามที่สุด สร้างเมื่อปี 1395 ในสมัยพระเจ้าแทโจ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกสำคัญของชาติเกาหลีใต้ในลำดับที่หนึ่งเมื่อปี 1962 ประตูนัมแดมุน


ตลาดเมียงดง (Myeongdong Market: 명동)
ภาพ: Daum 블로그

• ตลาดเมียงดง: ศูนย์กลางแฟชั่นและของกิน ตลาดเมียงดงคราคร่ำไปด้วยผู้คนทุกวัย ตามตรอกซอกซอยมีร้ายขายเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับและสินค้าแบรนด์ดัง (บางร้านมีป้ายภาษาไทยด้วย)

• ภูเขาพูกันซาน: ภูเขาหินแกรนิตในเขตอุทยานแห่งชาติ ภูเขาพูกันซานได้รับความนิยมในการเป็นสถานที่ชมนก เดินป่าและปีนเขา ในอดีตเคยเป็นพรมแดนทางเหนือสุดของกรุงโซล ภูเขาพูกันซาน

• แม่น้ำฮัน: แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านกรุงโซลจากด้านตะวันออกสู่ตะวันตกเหมือนเส้นแบ่งกั้นกรุงโซลออกเป็นฝั่งเหนือและใต้ ไฮไลท์ของการมาที่นี่คือการล่องเรือชมแม่น้ำฮันเพื่อสัมผัสกับทิวทัศน์จากสองฟากฝั่ง แม่น้ำฮัน


สะพานดงทัก (Dongjak Bridge: 동작대교)
ภาพ: Freepik

• สะพานดงทัก: สะพานทรัสข้ามแม่น้ำฮัน เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 1984 สะพานดงทักมีความกว้างที่สุดในเกาหลี ด้านบนมีถนนและทางรถไฟ ทิศใต้สะพานเป็นที่ตั้งของสถานีดงจัก (ใช้เป็นฉากเปิดในซีรีส์เกาหลีหลายเรื่อง)

• วัดบงอึนซา: วัดพุทธตั้งอยู่ในย่านธุรกิจเขตกังนัม ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ตามรับสั่งสมเด็จพระราชินีจอนฮยอนในสมัยโชซอน ชื่อวัดสื่อถึงการแสดงความเคารพต่อกษัตริย์ วิหารสำคัญของวัดเป็นสถานที่เก็บรักษาคัมภีร์ทางพุทธศาสนา วัดบงอึนซา

• ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง: ป้อมปราการโบราณตั้งอยู่ห่างออกไปบนภูเขานัมฮันซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล ป้อมปราการนัมฮันซันซ็องเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยของราชวงศ์โชซอน ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง

• หมู่บ้านช่างตีเหล็กแห่งยุคโคกูรยอ: หมู่บ้านโบราณตั้งอยู่บนภูเขาอาชาซานที่ทอดยาวจากกรุงโซลไปยังเมืองคูรี เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์และภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์เกาหลีหลายเรื่อง หมู่บ้านช่างตีเหล็กโคกูรยอ