แม้การพัฒนาหลายๆด้านในทวีปแอฟริกาจะล่าช้ากว่าที่อื่นมากแต่ในเรื่องการท่องเที่ยวนั้นนับว่าไม่เป็นรองใครโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอย่าง "น้ำตกวิกตอเรีย" (Victoria Falls) หรือชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า "โมซิ-โอวา-ทุนยา" (Mosi-oa-Tunya) อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มายลความยิ่งใหญ่จากฝีมือของธรรมชาติแห่งนี้


น้ำตกวิกตอเรีย (Victoria Falls)
ภาพ: CruiseMapper

น้ำตกวิกตอเรียนั้นจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลกโดยชื่อของน้ำตกนั้นมีความหมายว่า "ควันที่ส่งเสียงร้องคำราม" (The Smoke that Thunders) ตามลักษณะของน้ำตกที่มีเสียงดังสนั่นและมีไอน้ำจนสามารถมองเห็นได้จากระยะรัศมี 20 กิโลเมตร ตัวน้ำตกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกาในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Falls National Park) ครอบคลุมพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง "แซมเบีย" และ "ซิมบับเว"

ขนาดของน้ำตกวิกตอเรียนั้นยิ่งใหญ่ใกล้เคียงกับน้ำตกอีกวาซูในอเมริกาใต้ สำหรับต้นกำเนิดของสายน้ำอันยิ่งใหญ่นี้มาจากแม่น้ำซัมเบซี (Zambezi) ที่ไหลลงสู่แอ่งน้ำลึก ตัวน้ำตกมีความกว้างกว่า 1708 เมตร สูง 108 เมตร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ น้ำตกหลัก (Main Falls), น้ำตกปิศาจ (Devil's Cataract), น้ำตกสายรุ้ง (Rainbow Falls) และน้ำตกตะวันออก (Eastern Cataract) โดยแต่ละส่วนก็มีเอกลักษณ์และความสวยงามที่แตกต่างกันไป

การค้นพบน้ำตกวิกตอเรียอย่างเป็นทางการนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ปี 1855 โดย "ดร.เดวิด ลิฟวิงสโตน" (David Livingstone) หมอสอนศาสนาและนักสำรวจชาวสก๊อตแลนด์ในยุควิกตอเรีย โดยเขาได้ตั้งชื่อให้ว่าน้ำตกวิกตอเรียเพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ณ ขณะนั้น

ด้วยสถานที่ตั้งซึ่งอยู่คาบเกี่ยวระหว่างสองประเทศคือแซมเบียและซิมบับเวทำให้น้ำตกวิกตอเรียได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกันของ 2 ประเทศในปี 1989 จากองค์ยูเนสโก แต่ด้วยสภาพที่บริเวณรอบน้ำตกแห่งนี้มีรายได้มหาศาลที่จากการท่องเที่ยวทำให้มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นโดยรอบซึ่งนั่นก็เหมือนดาบสองคมที่ทำให้ขาดการควบคุมที่มีคุณภาพจึงส่งผลให้น้ำตกวิกตอเรียเคยถูกองค์การยูเนสโกพิจารณาให้ถอนชื่อออกจากการเป็นมรดกโลกแต่นับว่าโชคดีที่ยังรอดมาได้แบบเส้นยาแดงกันเลยทีเดียว น้ำตกแห่งนี้จึงยังคงมีชื่ออยู่ในทำเนียบมรดกโลกต่อไป