เมืองอันดง (Andong: 안동시) เมืองแห่งวัฒนธรรมโบราณตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเคียงซังบุก สาธารณรัฐเกาหลี เมืองอันดงถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณที่สำคัญของเกาหลีซึ่งยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


สถาบันโทซันซอวอน (Dosan Seowon)
ภาพ: Korean beauty

สถานที่ท่องเที่ยวในอันดง
• สถาบันโทซันซอวอน: สถานศึกษาลัทธิขงจื๊อที่สำคัญที่สุดในเกาหลีใต้ สถาบันโทซันซอวอนอยู่กลางวงล้อมธรรมชาติที่สวยงาม อาคารโบราณได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของศิษย์คนสำคัญที่ร่วมก่อตั้งสถาบันแห่งนี้ขึ้นมา สถาบันโทซันซอวอน


ศาลาโกซันจอง (Gosanjeong Pavilion)
ภาพ: Korean beauty

• ศาลาโกซันจอง: ศาลาติดภูเขาริมแม่น้ำสมัยโชซอนที่ปรากฏอยู่ในซีรีส์ เช่น "สุภาพบุรุษตะวันฉาย" และ "นกดู ผมเป็นแม่หม้ายครับ" ศาลาโกซันจองสร้างเมื่อปี 1564 ตามคำสั่งของนักวิชาการนามว่า "กึมนันซู" เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับชมทิวทัศน์ที่สวยงาม

• หมู่บ้านฮาฮเว: หมู่บ้านโบราณที่โครงสร้างส่วนใหญ่ยังคงเป็นหิน ดินเผาและไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือฟางตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยโชซอน ด้านนอกมีหน้าผาสูงและแม่น้ำไหลผ่านเหมือนแนวกำแพงธรรมชาติของหมู่บ้าน หมู่บ้านฮาฮเว


พระพุทธรูปหินแกะสลัก (Rock-carved Standing Buddha)
ภาพ: Mayo Korea

• พระพุทธรูปหินแกะสลัก: พระพุทธรูปหินแกรนิตแกะสลักองค์ใหญ่ตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณ พระพุทธรูปหินสร้างในสมัยโครยอ เศียรและลำตัวขององค์พระไม่ได้สลักจากหินก้อนเดียวกัน ดูเผินๆเหมือนสร้างไม่เสร็จเนื่องจากมีเพียงเศียรเท่านั้นที่มีความสมบูรณ์

• วัดพงจองซา: วัดพุทธที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดในเมือง เอกสารเกี่ยวกับวัดถูกทำลายในช่วงสงครามเกาหลี แต่เชื่อว่าวัดบงจองซาสร้างครั้งแรกในสมัยซิลลา ภายในมีสถาปัตยกรรมไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี วัดพงจองซา

• สะพานวอลยองกโย: สะพานไม้ทอดข้ามแม่น้ำขนาดยาวที่สุดในเกาหลี สะพานวอลยองกโยมีทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน ออกแบบให้มีรูปทรงเหมือนรองเท้าป่านตามตำนานและตั้งชื่อตามหอดูดาวโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำ สะพานวอลยองกโย