เมืองปูซาน (Busan: 부산광역시) มหานครริมทะเลที่มีขนาดใหญ่รองจากกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมืองปูซานเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ มีชื่อเสียงในเรื่องชายหาดและอาหารทะเล


ชายหาดแฮอึนแด (Haeundae Beach)
ภาพ: 요트포유

สถานที่ท่องเที่ยวในปูซาน
• หาดแฮอึนแด: ชายหาดที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดอยู่ทางตะวันออกของเมือง หาดแฮอึนแดล้อมรอบด้วยรีสอร์ท โรงแรมและร้านอาหาร พร้อมอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยว หาดแฮอึนแด

• หาดรูปจันทร์เสี้ยวโค้งยาวไปตามแนวอ่าว หาดควางอัลลีใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลพลุประจำปีของเมืองปูซาน ในช่วงฤดูร้อนจะมีการจัดกิจกรรมตลอดแนวถนน หาดควางอัลลี

• สะพานยองโด: สะพานเชื่อมแผ่นดินแห่งแรกของเมือง สะพานยองโดสร้างในยุคอาณานิคมญี่ปุ่น สามารถยกเปิดปิดได้เพียงฝั่งเดียวเพื่อให้เรือแล่นผ่านโดยทำมุมสูง 75 องศา สะพานยองโด

• สวนยงดูซัน: สวนสาธารณะตั้งอยู่บนยอดเขาใจกลางเมือง ภายในสวนมีหอปูซานทาวเวอร์ตั้งโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ ชั้นบนสุดของหอเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองอย่างชัดเจน สวนยงดูซัน


อุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลยอ (Hallyeohaesang National Park)

• อุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลยอ: อุทยานแห่งชาติทางทะเลตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งบนดินและทะเลที่เต็มไปด้วยเกาะแก่งกว่า 400 แห่ง ภายใต้ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

• วัดเบียวเมียวซา: วัดสำนักงานใหญ่ของนิกายทยานา วัดเบียวเมียวซาตั้งอยู่บนปลายเขาทางเหนือของเมือง บริเวณลานวัดมีโคมหินและเจดีย์บรรจุพระธาตุโบราณตั้งแต่สมัยซิลลา วัดเบียวเมียวซา

• สุสานทหารสหประชาชาติ: อนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝังศพเหล่าทหารกล้าของสหประชาชาติที่เสียชีวิตในช่วงสงครามเกาหลี สุสานทหารสหประชาชาติ

• วัดแฮดองยงกุงซา: วัดพุทธบนเนินเขาบริเวณริมชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง แตกต่างจากวัดส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ตามเนินเขา วัดแฮดองยงกุงซา