เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka: 福岡市) เมืองเอกของจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฟุกุโอกะเป็นเมืองศูนย์กลางของเกาะคิวชู ในอดีตใช้เป็นเมืองท่าสำหรับติดต่อกับจีนและเกาหลี เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก


ฟุกุโอกะทาวเวอร์ (Fukuoka Tower)
ภาพ: 福岡県観光連盟

สถานที่ท่องเที่ยวในฟุกุโอกะ
• ฟุกุโอกะทาวเวอร์: หอคอยสัญลักษณ์ของเมืองตั้งอยู่ริมทะเล สร้างเสร็จในปี 1809 ฟุกุโอกะทาวเวอร์สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ถึงระดับ 7 จากด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของฟุกุโอกะได้ทั้งเมือง

• ซากปราสาทฟุกุโอกะ: ซากปรักหักพังของปราสาทในสวนไมซูรุ ปราสาทฟุกุโอกะเคยมีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะคิวชู แต่ถูกรื้อถอนจนเหลือเพียงซากกำแพงและป้อมปราการไม่กี่แห่ง ซากปราสาทฟุกุโอกะ

• สวนโอโฮริ: สวนสาธารณะกลางเมือง มีทั้งส่วนที่เป็นสวนภูมิทัศน์แห้ง เนินเขาเทียม สระน้ำ โรงน้ำชาและพืชพันธุ์หลายชนิดที่สร้างทัศนียภาพให้แตกต่างกันของสี่ฤดูกาล สวนโอโฮริ


วัดโชฟุคุจิ (Shofukuji Temple)
ภาพ: 聖福寺

• วัดโชฟุคุจิ: วัดเซนที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและเป็นต้นแบบของวัดเซนอื่นๆทั่วประเทศ วัดโชฟุคุจิได้รับความเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในภายหลัง

• ศาลเจ้าคุชิดะ: ศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะคิวชู ศาลเจ้าตั้งอยู่บนยอดเขา ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจะมีการจัดเทศกาลประจำเมืองที่ผู้คนจะมาเข้าร่วมกันอย่างเนืองแน่น ศาลเจ้าคุชิดะ


วัดโทโชจิ (Tochoji Temple)
ภาพ: よかなび

• วัดโทโชจิ: วัดพุทธในนิกายชินง่อนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ศาลาหลังใหญ่บริเวณกลางวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักองค์ใหญ่และรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิมพันกรที่มีชื่อเสียงมาก

• ปราสาทโคคุระ: ปราสาทโบราณที่กลายมาเป็นต้นแบบของปราสาทญี่ปุ่น ภายในตกแต่งเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ส่วนบริเวณลานรอบปราสาทเป็นสถานที่ชมซากุระที่สำคัญ ปราสาทโคคุระ

• แม่น้ำคุซาบะ: แม่น้ำสายซากุระในเมืองชิคุเซ็น สองฟากฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยต้นซากุระจึงมีชื่อเสียงในการเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการชมซากุระในช่วงเทศกาลฮานามิ แม่น้ำคุซาบะ