เมืองคงจู (Gongju: 공주시) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดชุงช็องใต้ สาธารณรัฐเกาหลี คงจูเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรแพกเจที่เคยรุ่งเรืองสูงสุด แต่หลังจากย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพูยอ เมืองคงจูจึงถูกลดความสำคัญลง


พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู (Gongju National Museum)

สถานที่ท่องเที่ยวในคงจู
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู: สถานที่จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนกว่า 6,800 ชิ้น ที่ถูกค้นพบในเขตเมืองคงจูและบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะสมบัติที่ขุดค้นพบจากสุสานกษัตริย์มูรยองทั้งมงกุฎทองคำ กระจกสำริด เครื่องประดับและศิลปวัตถุอื่นๆที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีต


สุสานกษัตริย์มูรยอง (Tomb of King Muryeong)

• สุสานกษัตริย์มูรยอง: สถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์มูรยองและกษัตริย์องค์อื่นๆในสมัยแพกเจ สุสานถูกค้นพบโดยบังเอิญในระหว่างการก่อสร้างเมื่อปี 1971 สมบัติที่ขุดค้นพบในสุสานถูกรวบรวมนำไปจัดแสดงยังพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคงจู ภายในสุสานนี้จึงเหลือเพียงกำแพงอิฐและภาพเขียนฝาผนัง

• ป้อมปราการคงซานซอง: ป้อมปราการโบราณที่มีทั้งโครงสร้างกำแพงดินดั้งเดิมที่สร้างในสมัยอาณาจักรแพ็กเจและโครงสร้างที่เป็นกำแพงหินที่เกิดจากการบูรณะใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 17 ป้อมปราการคงซานซอง