เมืองคยองจู (Gyeongju: 경주) เมืองแห่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดเคียงซังบุก สาธารณรัฐเกาหลี เมืองคยองจู (เมืองเคียงจู) เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรซิลลาและอาณาจักรรวมซิลลา ภายในเมืองจึงมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายแห่งที่แสดงถึงอารยธรรมและความรุ่งเรืองในอดีต


อุทยานสวนทูมูลี (Tumuli Park)
ภาพ: KBS World

สถานที่ท่องเที่ยวในคยองจู
• อุทยานสวนทูมูลี: อุทยานสุสานหลวงประกอบไปด้วยสุสานมูนดินตั้งกระจายอยู่ทั่วบริเวณ ภายในสุสานมีการขุดค้นพบสมบัติล้ำค่าจำนวนมากซึ่งส่วนหนึ่งถูกจัดแสดงอยู่ในสุสานและมีบางส่วนถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู สวนทูมูลี

• หอดูดาวชอมซองแด: หอดูดาวโบราณที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเกาหลีและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออก หอชอมซองแดสร้างด้วยหินจำนวน 365 ก้อน มีมุมที่ชี้ไปยังทิศหลักทั้งสี่ได้อย่างแม่นยำตรงตามหลักโหราศาสตร์จีน หอดูดาวชอมซองแด


ทะเลสาบโพมุน (Bomun Lake: 보문호수)
ภาพ: NAVER

• ทะเลสาบโพมุน: ทะเลสาบเทียมสร้างขึ้นบนพื้นที่ป้อมปราการเก่าบนภูเขาตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว ทะเลสาบครอบคลุมพื้นที่ 1.65 ล้านตารางเมตร รอบทะเลสาบมีสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อน


สวนป่าเยริม (Gyerim Forest: 계림)
ภาพ: Visit Korea

• สวนป่าเยริม: สถานที่กำเนิดของ "คิม อัลจิ" บรรพบุรุษตระกูลคิม ภายในสวนกเยริมถูกปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่โดยมีพระตำหนักเล็กๆล้อมด้วยกำแพงสูงที่มีการสลักภาพเหตุการณ์สำคัญในอดีตเอาไว้ สวนป่ากเยริม

• สะพานวอลจองกโย: สะพานคนเดินสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยซิลลาแต่ถูกเพลิงเผาทำลายในสมัยโชซอน สะพานวอลจองได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเกาหลีเพื่อให้กลายเป็นสะพานไม้ขนาดใหญ่ที่สุด สะพานวอลจองกโย

• สระอานับจี: สถานที่พักผ่อนของกษัตริย์และบรรดาราชวงศ์ในยุคอาณาจักรซิลลา รอบสระตกแต่งอย่างสวยงามด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดและศาลาริมน้ำจนได้ชื่อว่าเป็นสวนที่สวยที่สุดในภูมิภาคตะวันออกของเกาหลี สระอานับจี

• วัดพุลกุกซา: วัดเก่าแก่สมัยซิลลา บริเวณวัดพุลกุกซามีวิหารหินเก่าแก่สมัยซิลลาและวิหารไม้สมัยโชซอนตั้งกระจายกันอยู่หลายหลัง บริเวณลานวัดมีเจดีย์สมัยซิลลาสององค์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดของยุคซิลลา วัดพุลกุกซา

• ถ้ำซ็อกกูรัม: วัดถ้ำตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสน ถ้ำซ็อกกูรัมสร้างโดยการนำหินแกรนิตก้อนใหญ่ขึ้นไปวางซ้อนทับกันจนเหมือนเป็นถ้ำ ภายในวิหารประดิษฐานพระศากยมุณีสลักจากหินแกรนิตสีขาวที่มีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของเกาหลี ถ้ำซ็อกกูรัม

• หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง: หมู่บ้านมรดกโลกริมฝั่งแม่น้ำฮยองซัน ยางดงเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมของรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยโชซอน หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง