ญี่ปุ่นมีปราสาทตั้งอยู่ตามเมืองสำคัญทั่วประเทศ ซึ่งในบรรดาปราสาทมากมายนั้นมีอยู่ 3 แห่งที่ได้ชื่อว่าสวยสมบูรณ์ที่สุดที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ ปราสาทมัตสึโมโตะ ปราสาทฮิเมจิ และปราสาทคุมาโมโตะ วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับ 1 ใน 3 ปราสาทสวย ได้แก่ "ปราสาทฮิเมจิ" 1 ใน 12 ปราสาทยุคเอโดะที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน


ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle)
ภาพ: GaijinPot Travel

"ปราสาทฮิเมจิ" (Himeji Castle: 姫路城) หรือ "ปราสาทนกกระยางขาว" (White Egret Castle) ปราสาทสัญลักษณ์และเป็นสถานทีท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมาเยือนมาเยือนกันไม่ขาดสาย

ปราสาทฮิเมจิตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 45 เมตร พื้นผิวปราสาทภายนอกมีสีขาวจึงถูกเรียกว่าปราสาทนกกระยางขาว ตัวปราสาทได้รับการต่อเติมปี 1580 เมื่อ "โทโยโตมิ ฮิเดโยชิ" (Toyotomi Hideyoshi) เข้ามาปกครองปราสาทโดยตั้งใจว่าจะใช้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์บัญชาการทางทหารและใช้เป็นป้อมปราการป้องกันเมือง ภายในปราสาทมีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมรับมือแต่ยังไม่มีโอกาสใช้

โครงสร้างปราสาททั้งประตูและกำแพงถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้าถึงตัวปราสาทได้ง่ายๆ โดยเฉพาะเส้นทางเข้าสู่ตัวอาคารหลักที่สลับซับซ้อนเหมือนเขาวงกต แต่เนื่องจากไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามโดยตรง ตัวปราสาทแห่งนี้จึงยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และสวยงามมากกว่าปราสาทหลังอื่นในญี่ปุ่นจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่นและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1993 จากองค์การยูเนสโก