เมืองฮิเมจิ (Himeji: 姫路市) เมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมในจังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น เมืองฮิเมจิมีปราสาทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์


ภูเขาโชฉะ (Mount Shosha)
ภาพ: 兵庫県と神戸のイベント

สถานที่ท่องเที่ยวในฮิเมจิ
• ภูเขาโชฉะ: ภูเขาเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติทางตอนเหนือของเมือง บนเขามี "วัดเอ็นเกียวจิ" วัดเก่าแก่ในนิกายเท็นไดอายุกว่า 1,00 ปี ที่ผู้แสวงบุญมักจะมาเยือนไม่ขาดสาย สามารถขึ้นเขาได้ด้วยการเดินหรือใช้บริการกระเช้าพาขึ้นไป


พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo Prefectural Museum of History)
ภาพ: The Kansai Guide

• พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จังหวัดเฮียวโงะ: พิพิธภัณฑ์ส่งเสริมความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษา วิชาการและวัฒนธรรม ก่อตั้งในปี 1983 อาคารพิพิธภัณฑ์ออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทฮิเมจิ

• ปราสาทฮิเมจิ: ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศ สีขาวของปราสาททำให้ถูกเรียกว่า "ปราสาทนกกระยางขาว" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติและมรดกโลก ปราสาทฮิเมจิ

• สวนโคโคะเอ็น: สวนญี่ปุ่นตั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทฮิเมจิ เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 1992 สวนสร้างขึ้นบนตำแหน่งที่เคยเป็นบ้านของขุนนางในอดีต บริเวณกลางสวนมีสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงปลาคาร์พ สะพาน น้ำตกและโรงน้ำชา สวนโคโคะเอ็น