เกาะฮ่องกง (Hong Kong Island: 香港島) ศูนย์กลางทางการเงิน คมนาคมและความทันสมัยทางตอนใต้ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีอาคารสำนักงานสำคัญหลายแห่งโดยเฉพาะธนาคารแห่งชาติจีน (Bank of China) อาคารสำนักงานธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น (HSBC) และองค์กรระดับโลก


วัดเจ้าแม่กวนอิมชีซ้าน (Tsz Shan Monastery: 慈山寺)
ภาพ: Tsz Shan Monastery

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะฮ่องกง
• วัดเจ้าแม่กวนอิมชีซ้าน: พุทธสถานขนาดใหญ่เปิดตัวเมื่อปี 2015 สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่สูงอันดับสองของโลก ภายในวิหารมีพระพุทธรูปทองคำสามองค์ จำกัดการเข้าเพียงวันละ 500 คน โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น วัดเจ้าแม่กวนอิมชีซ้า

• หาดรีพัลส์เบย์: ชายหาดที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในฮ่องกง ริมชายหาดมีวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ชาวฮ่องกงให้ความนับถืออย่างมาก ด้านหน้าวัดมีรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมกับเจ้าแม่ทิ่นเห่ายืนเคียงคู่กันโดยหันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้าน หาดรีพัลส์เบย์


วัดเจ้าแม่ทิ่นเห่า (Tin Hau Temple)

• วัดเจ้าแม่ทิ่นเห่า: วัดโบราณที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า “ศาลเจ้าแม่ทับทิม” วัดเจ้าแม่ทิ่นเห่าเป็นหนึ่งในศาสนสถานสำคัญของเกาะฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อราว 120 ปีก่อนเพื่อถวายแด่ “ทิ่นเห่า” เทพธิดาผู้คุ้มครองชาวประมงและนักเดินเรือซึ่งชาวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก


วัดหม่านโหม (Man Mo Temple)

• วัดหม่านโหม: วัดศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง วัดหม่านโหมเริ่มสร้างในปี 1847 เพื่อใช้เป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าหม่าน (เทพเจ้าแห่งวรรณกรรม) และเทพเจ้าโหม (เทพเจ้าแห่งสงคราม) ในแต่ละปีชาวฮ่องกงจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรที่วัดแห่งนี้เพื่อให้ลูกหลานของตนฉลาดและมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเทพเจ้าทั้งสองที่เป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและสุขภาพ


ยอดเขาวิกตอเรีย (Victoria Peak)

• ยอดเขาวิกตอเรีย: จุดชมวิวคลาสสิกของเกาะฮ่องกงที่นักท่องเที่ยวจะต้องขึ้นไปให้ได้ ยอดเขาวิคตอเรียเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเกาะฮ่องกง ด้านบนยอดเขามีความสูงราว 554 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากด้านบนของยอดเขาสามารถมองเห็นวิวเกาะฮ่องกงได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งยังสามารถมองเห็นไปได้ไกลถึงจีนและมาเก๊าเลยทีเดียว


สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (Ocean Park)

• สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค: สวนสนุกแห่งแรกของฮ่องกงที่มีอายุมากกว่า 30 ปี สวนสนุกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮ่องกง มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 870,000 ตารางเมตร ภายในแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ Lowland Garden, Marine Land, Headland Rider, Adventure Land and Bird Paradise