เมืองอิเสะ (Ise: 伊勢市) เมืองเล็กๆทางตะวันออกของจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ในอดีตเมืองอิเสะถูกเรียกว่า "อุจิยามะดะ" (Ujiyamada: 宇治山田) ในเมืองเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น


ศาลเจ้าอิเสะ (Ise Shrine: 伊勢神宮)
ภาพ: Ise Jingu

สถานที่ท่องเที่ยวในอิเสะ
• ศาลเจ้าอิเสะ: ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญที่สุด ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่เชื่อว่าศาลเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปี ศาลเจ้าอิเสะแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ศาลเจ้าชั้นนอกที่สร้างเพื่อบูชาเทพแห่งเกษตรกรรม ส่วนศาลเจ้าชั้นในสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเแห่งดวงอาทิตย์ ศาลเจ้าอิเสะ

• หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ: หินคู่รักตั้งอยู่กลางทะเลโดยถูกโยงเข้าหากันด้วยเชือกฟางศักดิ์สิทธิ์ หินเมโออิวะเป็นสัญลักษณ์ของคู่รักที่ชายหนุ่มหญิงสาวต้องจูงมือกันมาเยือน สื่อถึงการมีชีวิตคู่ที่สุขสมหวัง หินก้อนใหญ่เป็นตัวแทนเพศชายและหินก้อนเล็กเป็นตัวแทนเพศหญิง หินแต่งงานเมโอโตะ อิวะ


เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ (Mikimoto Pearl Island: ミキモト真珠島)
ภาพ: Is Japan Cool

• เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ: เกาะขนาดย่อมอยู่ห่างจากอิเสะไปไม่ไกล เกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องการเพาะเลี้ยงหอยมุกคุณภาพดีโดย "โคกิชิ มิกิโมโตะ" (Kokichi Mikimoto) บุรุษผู้บุกเบิกที่ทำให้ไข่มุกกลายเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล บนเกาะจึงมีการสร้างอนุสาวรีย์โคกิชิขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่าน