เมืองคานาซาว่า (Kanazawa: 金沢市) เมืองเอกในจังหวัดอิชิคาว่า ประเทศญี่ปุ่น ย้อนกลับไปในสมัยเอโดะเมืองคานาซาว่าเป็นฐานที่มั่นของตระกูลมาเอดะซึ่งเป็นตระกูลที่มีอำนาจเป็นอันดับสองรองจากตระกูลโทกุงาวะทำให้เมืองคานาซาว่าได้รับการพัฒนาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเอโดะ (โตเกียว)


ศาลเจ้าโอยามะ (Oyama Shrine)
ภาพ: Japan Reference

สถานที่ท่องเที่ยวในคานาซาว่า
• ศาลเจ้าโอยามะ: ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างเพื่ออุทิศแด่ "มาเอดะ โทชิอิเอะ" ไดเมียวผู้ปกครองคานาซาว่าคนแรกของตระกูลมาเอดะ ศาลเจ้าออกแบบโดยผสมผสานศาสนาของยุโรปและเอเชียเข้าด้วยกัน ศาลเจ้าโอยามะ

• ปราสาทคานาซาว่า: ปราสาทสัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยไม้สีขาวสูง 2 ชั้น โครงสร้างปราสาทเป็นแนวยาวโดยมีหอคอยตั้งโดดเด่นขึ้นมาบริเวณส่วนหัว ส่วนกลางและส่วนท้าย ภายในจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของเจ้าเมืองในอดีต ปราสาทคานาซาว่า


นางามาจิ (Nagamachi)
ภาพ: Ishikawa Travel

• นางามาจิ: พื้นที่ประวัติศาสตร์บริเวณเชิงปราสาทคานาซาว่า อดีตย่านพักอาศัยของซามูไรและครอบครัว มีคฤหาสน์ซามูไรเรียงรายตามตรอกซอกซอย แนวกำแพง พิพิธภัณฑ์และร้านอาหารให้ซึมซับบรรยากาศราวกับได้ย้อนกลับไปในยุคโบราณ

• วัดเมียวริวจิ: วัดเก่าแก่ที่ออกแบบโครงสร้างภายในให้มีความซับซ้อนจนถูกเรียกว่า "วัดนินจา" สร้างตามบัญชา "มาเอดะ โทชิอิเอะ" โดยในตอนแรกตำแหน่งของวัดตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทคานาซาว่า แต่ถูกย้ายมายังตำแหน่งในปัจจุบันเมื่อปี 1643 วัดเมียวริวจิ

• สวนเคนโระคุเอ็น: สวนสวยตั้งอยู่ตรงข้ามปราสาทคานาซาว่า สวนสร้างเมื่อปี 1676 โดยเลียนแบบความงามตามธรรมชาติที่ผสมผสานเข้ากับศิลปะการจัดสวนแบบจีนและญี่ปุ่นเข้าด้วยกันอย่างลงตัว สวนเคนโระคุเอ็น