เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe: 川越市) เมืองเอโดะน้อยในจังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น ภายในเมืองเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนแบบโบราณ แม้ปัจจุบันจะมีการพัฒนาให้มีความเจริญแต่คาวาโกเอะยังคงรักษาความเป็นเมืองเก่าผสมกับความทันสมัยได้อย่างลงตัว


วัดคิตะอิน (Kitain Temple)
ภาพ: タノタビ

สถานที่ท่องเที่ยวในคาวาโกเอะ
• วัดคิตะอิน: วัดสำนักงานใหญ่ของพุทธศาสนาในนิกายเท็นไดประจำภูมิภาคคันโต วัดคิตะอินก่อตั้งเมื่อปี 830 โดยภิกษุเอ็นนิน ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดประจำตระกูลโทกุงาวะในปี 1611 เนื่องจากเคยใช้เป็นที่พำนักในช่วงการเดินทางระหว่างเอโดะกับเมืองนิคโก้ วัดคิตะอิน


ปราสาทคาวาโกเอะ (Kawagoe Castle)
ภาพ: Ken's Storage

• ปราสาทคาวาโกเอะ: ปราสาทชั้นเดียวสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง (ลักษณะเหมือนศาลเจ้ามากกว่าจะเรียกว่าปราสาท) ปราสาทคาวาโกเอะเริ่มสร้างครั้งแรกเมื่อปี 1457 ตามบัญชา "อุเอะซึงิ โมจิโตโมะ" ต่อมาถูกดัดแปลงโครงสร้างโดย "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" จนมีลักษณะอย่างในปัจจุบัน


พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ (Kawagoe City Museum)
ภาพ: この街・マイタウン! - みずほ不動産販売

• พิพิธภัณฑ์เมืองคาวาโกเอะ: พิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ลักษณะเหมือนโรงงานตั้งอยู่ตรงข้ามปราสาทคาวาโกเอะ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงเรื่องราวของเมืองคาวาโกเอะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอโดะทั้งข้าวของเครื่องใช้ รวมทั้งประวัติความเป็นมาของเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


ถนนคุราซึคุริ (Kurazukuri Street)
ภาพ: Image Garage

• ถนนคุราซึคุริ: ย่านเมืองเก่าที่ยังคงมีอาคารบ้านเรือนแบบโบราณตั้งแต่สมัยเอโดะตั้งเรียงติดกันเป็นแถว ปัจจุบันเปิดเป็นร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์และร้านขายสินค้าที่ระลึก เหนือแนวหลังคาบ้านมี "หอระฆังโทคิโนะคาเนะ" หอระฆังสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนของเดิมที่ถูกเพลิงไหม้ในปี 1892