เมืองคุมาโมโตะ (Kumamoto: 熊本市) เมืองเอกในจังหวัดคุมาโมโตะ บริเวณศูนย์กลางของเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เมืองคุมาโมโตะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาค มีปราสาทใหญ่อันเป็นสัญลักษณ์และอุทยานทางธรรมชาติสำคัญหลายแห่ง


ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle)
ภาพ: Japan Castle

สถานที่ท่องเที่ยวในคุมาโมโตะ
• ปราสาทคุมาโมโตะ: ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองประกอบด้วยป้อมปราการ 49 หลัง เส้นทางเข้าถึงตัวปราสาทสลับซับซ้อน ด้านในปราสาทถูกจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ สำหรับตัวปราสาทที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมของปราสาทเอาไว้ ปราสาทคุมาโมโตะ

• สวนซุยเซนจิ: สวนสวยสร้างมาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 17 สวนซุยเซ็นจิกินอาณาบริเวณกว้างขวาง ภายในสวนมีศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษตระกูลโฮโซคาวะ ภูเขาขนาดย่อมจำลองแบบมาจากภูเขาไฟฟูจิ โรงน้ำชาและทะเลสาบที่มีฝูงปลาคาร์พแหวกว่ายไปมาอย่างอิสระ สวนซุยเซนจิ


ศาลเจ้าคุราตาเกะ (Kuratake Shrine)
ภาพ: Kumamoto Guide

• ศาลเจ้าคุราตาเกะ: ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่บนภูเขาคุราตาเกะที่ได้รับการนับถือในฐานะภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ศาลเจ้าคุราตาเกะสร้างขึ้นเพื่อขอพรให้ปกป้องคุ้มครองชาวประมงให้ปลอดภัย จุดเด่นของศาลเจ้าอยู่ที่ตำแหน่งโทริอิซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลอันเงียบสงบ


อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟอาโสะคุจู (Aso-Kuju National Park)

• อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟอาโสะคุจู: อุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ใจกลางเกาะคิวชูบริเวณคาบเกี่ยวระหว่างคุมาโมโตะกับโออิตะ ปากปล่องภูเขาไฟอาโสะเป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยปล่องภูเขาไฟสำคัญ 5 แห่ง บางแห่งยังไม่ดับสนิทและยังส่งควันสีขาวพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลา

• ศาลเจ้าคามิชิคิมิ คุมาโนะอิมาสุ: ศาลเจ้าในป่าลึกเขตอาโสะ อาคารศาลเจ้าและบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยสีเขียวของมอส เมื่อรวมเข้ากับบรรยากาศที่ดูลึกลับทำให้กลายเป็นภาพที่ดูงดงามราวกับได้ทะลุข้ามไปยังโลกต่างมิติ ศาลเจ้าคามิชิคิมิ คุมาโนะอิมาสุ