เมืองหลานโจว (Lanzhou: 兰州市) เมืองเอกในมณฑลกานซู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองหลานโจวเป็นทางผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี ชื่อเดิมว่า "จินเฉิง" (Jincheng) แต่ได้เปลี่ยนมาเป็นหลานโจวในสมัยราชวงศ์สุย


สะพานจงซาน (Zhongshan Bridge: 中山桥)
ภาพ: 快懂百科

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองหลานโจว
• สะพานจงซาน: สะพานทอดข้ามแม่น้ำเหลือง สะพานจงซานมีอายุเกิน 100 ปี ได้รับสมญานามว่า "สะพานข้ามแม่น้ำเหลืองแห่งแรก" โดยมีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "สะพานจงซาน" เพื่อระลึกถึง "ดร.ซุนยัดเซ็น"

• ภูเขาเจดีย์ขาว: ภูเขาทางตอนเหนือของแม่น้ำเหลือง ภูเขาเจดีย์ขาวทำหน้าที่ปราการธรรมชาติของเมือง บนเขามีวัดเจดีย์ขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ลามะจากทิเบตที่มรณะภาพระหว่างเดินทางผ่านมายังหลานโจว ภูเขาเจดีย์ขาว

• เมืองโบราณชิงเฉิง: เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ซ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางใต้ของแม่น้ำเหลือง เมืองโบราณชิงเฉิงเป็นจุดกระจายสินค้าบนเส้นทางสายไหม แหล่งกำเนิดศิลปะพื้นบ้านและเป็นเมืองวัฒนธรรมระดับมณฑลเพียงแห่งเดียว เมืองโบราณชิงเฉิง

• วัดปิ่งหลิง: ประติมากรรมวัดถ้ำมรดกโลกบนเส้นทางสายไหม เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ้นตะวันตก ณ บริเวณจุดที่เป็นลำธารไหลผ่าน แนวผาถูกเจาะลึกเข้าไปเป็นโพรงถ้ำ ภายในมีพระพุทธรูปแกะสลักและจิตรกรรมฝาผนังทางพุทธศาสนา วัดปิ่งหลิง


สวนสาธารณะกังหันน้ำเอ็กซ์โป (Waterwheel Expo Park: 水车公园)
ภาพ: China - Beyond Your

• สวนสาธารณะกังหันน้ำเอ็กซ์โป: สวนสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ 55,900 ตารางเมตร ภายในสวนมีการจัดแสดงกังหันน้ำแบบโบราณขนาดใหญ่เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำเหลืองจำนวน 252 อัน จำลองรูปแบบการฟื้นฟูระบบชลประทานสมัยโบราณของเมือง


รูปปั้นมารดาแห่งแม่น้ำเหลือง (Yellow River Mother Sculpture: 黄河母亲雕像)
ภาพ: Trip

• รูปปั้นมารดาแห่งแม่น้ำเหลือง: ประติมากรรมรูปสลักจากหินแกรนิตในภาพของมารดากำลังมองลูกที่นอนอิงอยู่ข้างๆด้วยความรัก สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเปรียบเสมือนแม่น้ำฮวงโหที่หล่อเลี้ยงลูกหลานชาวจีนในฐานะมารดา