วัดหลงหัว (Longhua Temple: 龙华寺) วัดพุทธตั้งอยู่ทางใต้ของเซี่ยงไฮ้ วัดหลงหัวมีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ซ่ง แม้อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นใหม่แต่ยังคงได้ชื่อว่าเป็นวัดโบราณที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดในมหานครเซี่ยงไฮ้


วัดหลงหัว (Longhua Temple: 龙华寺)
ภาพ: 龙华寺

วัดหลงหัวสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 242 สมัยสามก๊ก โดย "ซุนกวน" (ผู้นำง่อก๊ก) รับสั่งให้สร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอุทิศส่วนกุศลแด่มารดาผู้ล่วงลับ

ภายในบริเวณกว้างขวางมีวิหารสำคัญเจ็ดหลัง แต่ละหลังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพผู้พิทักษ์ประดิษฐาน อาทิ วิหารใหญ่มีพระศรีศากยมุณี วิหารพระเมตไตรยมีเจ้าแม่กวนอิมพันกรรายล้อมด้วยพระพุทธรูปสีทอง 500 องค์

ด้านตรงข้ามวัดมี "เจดีย์หลงหัว" เจดีย์โบราณทรงแปดเหลี่ยมหกชั้น สูง 44 เมตร โดยเจดีย์ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 922 แทนเจดีย์หลังเดิม แต่ไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน

วัดหลงหัวถูกทำลายในสมัยราชวงศ์ถังและสร้างขึ้นใหม่สมัยราชวงศ์ซ่งเหนือ แม้จะมีการเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "วัดคงเซียง" (Kongxiang Temple: 空相寺) แต่เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อว่า "วัดหลงหัว" ในสมัยจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง