ศาสนาพุทธเจริญมากในจีนอยู่ช่วงหนึ่งทำให้มีประติมากรรมทางพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งคือประติมากรรมถ้ำทั้ง 3 แห่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนอันประกอบไปด้วย ถ้ำผาหลงเหมิน ถ้ำผาหยุนกังและถ้ำม่อเกา


ถ้ำผาหลงเหมิน (Longmen Grottoes)
ภาพ: 中国旅游海外推广网

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ 1 ใน 3 ประติมากรรมถ้ำได้แก่ "ถ้ำผาหลงเหมิน" (Longmen Grottoes: 龙门石窟) หรือ "ถ้ำประตูมังกร" (Dragon's Gate Grottoes) ถ้ำโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 5-7 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2000 จากองค์การยูเนสโก

ถ้ำหลงเหมินสือคู (Longmen Shiku) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลั่วหยางไปทางใต้ราว 12 กิโลเมตร บริเวณระหว่างภูเขาเซียงซาน (Xiangshan) ทางทิศตะวันออกและภูเขาหลงเหมิน (Longmenshan) ทางทิศตะวันตก

ลักษณะทั่วไปของถ้ำผาหลงเหมินเป็นหมู่ถ้ำบนสองฝั่งแม่น้ำอี๋เจียง (Yi River) ประกอบด้วยถ้ำกว่า 1,300 แห่ง สลักเป็นรูปเจดีย์ 40 องค์ จารึก 2,700 หลัก พระพุทธรูปกับรูปสลักอื่นๆอีกกว่า 100,000 รูปซึ่งจุดหลักคือรูปสลักพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงกลางที่มองเห็นได้แต่ไกล มีบันไดทางขึ้นจากด้านหน้า