เมืองนาโงย่า (Nagoya: 名古屋市) เมืองเอกในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เมืองนาโงย่า (นาโกย่า) เป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น ขนาดใหญ่อันดับสี่และประชากรมากที่สุดอันดับสาม มีปราสาทนาโงย่าเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง


วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ (Osu Kannon Temple)
ภาพ: Meta4 Han

สถานที่ท่องเที่ยวในนาโงย่า
• วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ: สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมย่านใจกลางเมือง สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยคามาคุระโดยแต่เดิมนั้นวัดตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ จนกระทั่งปี 1612 "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" มีคำสั่งให้ย้ายวัดเจ้าแม่กวนอิมจากกิฟุมาไว้ยังเมืองนาโงย่า วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ


พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้า (Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology)
ภาพ: Tripadvisor

• พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีโตโยต้า: พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโตโยต้า สถานที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของบริษัท "โตโยต้า" ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเป็นผู้ผลิตสิ่งทอไปจนถึงการก้าวทะทยานสู่การเป็นผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก

• ปราสาทนาโงย่า: ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองนาโงย่า สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1525 ตามบัญชา "โทกงาวะ อิเอยาสุ" แต่ปราสาทที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1959 หลังจากเมืองนาโงย่าถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ปราสาทนาโงย่า


วัดนิตไตจิ (Nittaiji Temple: 日泰寺)
ภาพ: 覚王山歴史散歩

• วัดนิตไตจิ: วัดพุธไม่ขึ้นกับสำนักและนิกายใดๆ เสมือนวัดเชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศ เรียกอีกชื่อว่า "วัดญี่ปุ่น-ไทย" ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธศากยมุนีที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

• สวนโทคุงาวะ: สวนสวยสไตล์ญี่ปุ่นที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมือง สวนโทคุงาวะมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะ บริเวณทางเข้าสวนมีประตูชื่อว่า "คุโระมง" ประตูไม้ที่รอดพ้นจากการทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สวนโทคุงาวะ


พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทกุงาวะ (Tokugawa Art Museum)
ภาพ: Homes

• พิพิธภัณฑ์ศิลปะโทกุงาวะ: พิพิธภัณฑ์เก็บรักษาสมบัติของ "ตระกูลโทกุงาวะ โอวาริ" (ตระกูลสาขาของโทกุงาวะที่เคยปกครองพื้นที่นี้) ภายในจัดแสดงสมบัติจำนวนกว่า 12,000 ชิ้น อาทิ ชุดเกราะนักรบ อาวุธปืน กิโมโน เครื่องเคลือบ หน้ากากละครโน พระสูตรและม้วนภาพเขียนต้นฉบับจากศตวรรษที่ 12


นาโงย่าทีวีทาวเวอร์ (Nagoya TV Tower)
ภาพ: Aichi Navi

• นาโงย่าทีวีทาวเวอร์: หอกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ในย่านซาคาเอะ หอนาโงย่าทีวีทาวเวอร์มีความสูง 180 เมตร ด้านบนหอเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของเมือง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองนาโงย่าออกไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา

• ศาลเจ้าอัตสึตะ: ศาลเจ้าชินโตกลางเมือง มีความสำคัญอันดับสองของญี่ปุ่น (รองจากศาลเจ้าอิเสะ) สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์จักรพรรดิและใช้เป็นสถานที่เก็บรักษา "พระแสงดาบคุซานางิ" สัญลักษณ์แห่งคุณธรรมของจักรพรรดิตามตำนานปรัมปรา ศาลเจ้าอัตสึตะ


สวนชิโรโทริ (Shirotori Garden)
ภาพ: Kawaii Aichi

• สวนชิโรโทริ: สวนสวยบรรยากาศร่มรื่นอยู่ไม่ไกลจากศาลเจ้าอัตสึตะ ภายในสวนสวนชิโรโทริมีเขาลูกเล็กเป็นสัญลักษณ์แทน "ภูเขาออนตาเกะ" ด้านในมีเรือนน้ำชาและการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ ตรงกลางมีสระน้ำให้สัตว์น้ำได้แหวกว่ายอย่างอิสระโดยเฉพาะปลาคาร์ปหลากสีสัน