เมืองหนานจิง (Nanjing: 南京) เมืองเอกของมณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ในอดีต "หนานจิง" หรือ "นานกิง" (Nanking) เคยมีสภาพไม่ต่างจากขุมนรก เมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกมาสังหารผู้คนเป็นว่าเล่นและภาพแห่งความทรงจำนั้นยังคงอยู่ต่อไปยังชั่วลูกชั่วหลานในการสังหารหมู่ที่นานกิง


แม่น้ำฉินหวย (Qinhuai River: 秦淮河)
ภาพ: 搜狐

สถานที่ท่องเที่ยวในหนานจิง
• แม่น้ำฉินหวย: แม่น้ำย่อยของแม่น้ำแยงซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเมือง ความยาว 110 กิโลเมตร กล่าวกันว่าแม่น้ำไหลเข้าเมืองตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีจึงเรียกว่า "ฉินหวย" สามารถล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศทิวทัศน์จากสองฟากฝั่ง

• สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี: สะพานทอดข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งที่ 3 สร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้งานเมื่อปี 1968 โดยสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งนี้ถือเป็นสะพานแห่งแรกที่ออกแบบและสร้างโดยเทคนิคของสถาปนิกจีน สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี

• กำแพงเมืองหนานจิง: กำแพงเมืองโบราณยาวที่สุดในโลก สร้างเพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกราน กำแพงออกแบบโดยจักรพรรดิหงอู่ การก่อสร้างใช้เวลานานกว่า 20 ปี อิฐแต่ละก้อนที่นำมาใช้สร้างกำแพงจะมีการสลักชื่อของแรงงานเอาไว้ กำแพงเมืองหนานจิง


อนุสรณ์สถานการสังหารหมู่หนานจิง (The Memorial Hall of the Victims: 侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆)
ภาพ: The Memorial Hall of the Victims

• อนุสรณ์สถานการสังหารหมู่หนานจิง: สถานรำลึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ ภายในมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพถ่ายเหตุการณ์ รูปปั้นชาวจีนที่พยายามหนีเอาชีวิตรอดและหลักฐานที่แสดงถึงความโหดร้ายของกองทัพญี่ปุ่นที่กระทำเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1937

• พระราชวังฉาวเทียน: ศาลเจ้าขงจื๊อสร้างครั้งแรกในยุคราชวงศ์หนานซ่ง ในสมัยราชวงศ์หมิงพระราชวังถูกใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษา พระราชวังเคยถูกทำลายลงโดยกบฏไท่ผิง แต่มีการบูรณะอาคารขึ้นมาใหม่ในภายหลัง พระราชวังฉาวเทียน


หอกลองเมืองหนานจิง (Drum Tower of Nanjing: 南京鼓楼)
ภาพ: courthouselover

• หอกลอง: หอโบราณที่เหลือเพียงตัวกลอง สร้างเสร็จเมื่อปี 1382 เพื่อใช้ตีบอกสัญญาณเวลาและเตือนภัยเมื่อข้าศึกเข้ารุกราน ห่างออกไปไม่ไกลเป็นที่ตั้งของ "หอระฆัง" ใช้ประกอบพิธีสำคัญสร้างเมื่อปี 1388 เพื่อให้อยู่คู่กับหอกลอง


ภูเขาจื่อจินซาน (Zijin Mountain: 紫金山)
ภาพ: Expedia

• ภูเขาจื่อจินซาน: ภูเขาสูงปกคลุมด้วยแมกไม้เขียวขจีในอุทยานแห่งชาติภูเขาจงซาน ภูเขาจื่อจินซานรู้จักกันในชื่อ "ภูเขาม่วง" เนื่องจากบนยอดเขามักปกคลุมด้วยเมฆสีม่วงในตอนเช้าและพลบค่ำ บนเขามีโบราณสถานหลายแห่ง


พิพิธภัณฑ์หนานจิง (Nanjing Museum)
ภาพ: CGTN

• พิพิธภัณฑ์หนานจิง: แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองหนานจิงตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงปัจจุบัน ด้านในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการกว่า 400,000 ผลงาน ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเทคโนโลยีทันสมัย

• วัดหลิงกู่: วัดที่เคยได้รับการยกให้เป็นวัดพุทธที่ดีที่สุดในโลก วัดหลิงกู่สร้างขึ้นในยุคราชวงศ์เหลียงโดยเคยมีขนาดใหญ่มาก แต่สภาพวัดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เหลือรอดมาจากสงคราม วัดหลิงกู่

• สุสานดร.ซุนยัดเซ็น: สุสานขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนยอดเขาจื่อจิงซาน สุสานดร.ซุนยัดเซ็นสร้างขึ้นตามความปรารถนาก่อนเสียชีวิตของท่านซึ่งต้องการให้ฝังร่างของตัวเองเอาไว้ที่นี่เพื่อเฝ้ามองความเป็นไปของบ้านเมืองในอนาคต สุสานดร.ซุนยัดเซ็น

• สุสานหมิงเซี่ยวหลิง: สุสานหลวงแห่งราชวงศ์หมิง สุสานหมิงเซี่ยวหลิงเป็นสถานที่ฝังพระศพจักรพรรดิหงอู่และจักรพรรดินีหม่า เส้นทางเดินสู่สุสานมีหินสลักรูปสัตว์และขุนนางเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุด สุสานหมิงเซี่ยวหลิง

• เจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิง: เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เจดีย์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมโบราณล้ำค่าของจีนและได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งนานกิง

• วัดจีหมิง: วัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีประวัติยาวนาน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์เหลียง อาคารวัดตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ภายในมีวิหารเก่าแก่ประดิษฐานพระพุทธรูป เจดีย์โบราณและเจดีย์ 7 ชั้น วัดจีหมิง

• ทะเลสาบเสวียนอู่: ทะเลสาบภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลจีน ประวัติความเป็นมาของทะเลสาบเสวียนอู่ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนยุคราชวงศ์ฉิน เชื่อว่าในอดีตเคยมีมังกรสีดำซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำอาศัยอยู่ในทะเลสาบ ทะเลสาบเสวียนอู่

• ถ้ำพระโพธิธรรมตั๊กม้อโบราณ ประติมากรรมถ้ำหินธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำมู่เยี่ยน ถ้ำพระโพธิธรรมสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ "ตั๊กม้อ" บริเวณถ้ำมีรูปสลักองค์พระโพธิธรรม 101 องค์ ในอิริยาบถที่แตกต่างกัน ถ้ำพระโพธิธรรมตั๊กม้อโบราณ