เมืองนิกโก (Nikko: 日光市) เมืองเล็กๆในจังหวัดโทชิกิ ประเทศญี่ปุ่น บรรยากาศภายในเมืองนิกโก (นิคโก้) เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมโบราณผสมผสานธรรมชาติอันสวยงามน่าชมสมกับการเป็นเมืองแห่งมรดกโลก


ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine)
ภาพ: Viator

สถานที่ท่องเที่ยวในนิกโก
• ศาลเจ้าโทโชกุ: ศาลเจ้าใหญ่สร้างขึ้นทิศแด่โชกุนคนแรกของตระกูลโทกุงาวะผู้ถูกยกให้อยู่ในระดับเดียวกับเทพเจ้า ภายในมีอาคารที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของช่างฝีมือชาวญี่ปุ่นผสานความเชื่อตามแบบจีน ศาลเจ้าโทโชกุ

• วัดรินโนจิ: วัดพุทธที่สำคัญที่สุดของเมือง ภายในวิหารหลักของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักเจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอมิตพุทธและพระพุทธรูปม้า วิหารรองมีป้ายบูชาดวงวิญญาณเจ้าอาวาสแต่ละรุ่น วัดรินโนจิ

• ศาลเจ้าฟุตะระซัง: ศาลเจ้าสถิตเทพเจ้าชินโตที่เชื่อว่านำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่หมู่เกาะญี่ปุ่น ด้านหน้าศาลเจ้ามีโคมสำริดขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยรั้วสีแดง รอบศาลเจ้าเต็มไปด้วยบรรยากาศร่มรื่นของธรรมชาติ ศาลเจ้าฟุตะระซัง

• สะพานชินเคียว: สะพานโค้งสีแดงทอดข้ามแม่น้ำ สะพานชินเคียวเป็นประตูสู่แหล่งมรดกโลกในเมือง ในอดีตผู้ที่สามารถเดิมข้ามสะพานได้มีเพียงเชื้อพระวงศ์หรือเจ้าขุนมูลนายเท่านั้น สะพานชินเคียว

• น้ำตกริวสึ: น้ำตกสองสายรูปร่างคล้ายหัวมังกรขนาบข้างด้วยผืนป่าเขียวขจีที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง น้ำตกริวสึเป็นแหล่งน้ำต้นกำเนิดที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซ็นจิ น้ำตกริวสึ


ทะเลสาบชูเซ็นจิ (Chuzenji Lake)
ภาพ: Viator

• ทะเลสาบชูเซ็นจิ: ทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ริมทะเลสาบเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มาก จากทะเลสาบสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของภูเขานันได ทะเลสาบชูเซ็นจิ

• เอโดะ วันเดอร์แลนด์: เมืองจำลองบรรยากาศสมัยเอโดะ ภายในมีบ้านเรือนและร้านค้าแบบโบราณตั้งอยู่เรียงรายตลอดสาย มีการแสดงกลางแจ้งที่สื่อถึงวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เอโดะ วันเดอร์แลนด์