วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple: 浅草寺) วัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าอาซากุสะ ในเขตอาซากุสะผู้คนจึงเรียกอีกชื่อว่า "วัดเจ้าแม่กวนอิมอาซากุสะ" (Asakusa Kannon Temple)


วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple: 浅草寺)
ภาพ: 浅草寺

วัดเซ็นโซจิเป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวและภูมิภาคคันโต สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 628 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมองค์เล็กขนาดเพียง 5 นิ้ว มีเจดีย์ห้าชั้นองค์ใหญ่ที่สวยไม่เป็นรองใคร

ตามตำนานกล่าวว่าสองพี่น้องชาวประมงชื่อ "ฮิโนคุมะ ฮามานาริ" (Hinokuma Hamanari) และ "ฮิโนคุมะ ทาเคนาริ" (Hinokuma Takenari) ได้ออกหาปลาในแม่น้ำซูมิดะ แล้วทอดแหติดองค์เจ้าแม่กวนอิมขึ้นมา

แม้จะพยายามทิ้งกลับลงไปในแม่น้ำกี่ครั้ง แต่องค์เจ้าแม่ก็จะติดแหขึ้นมาทุกครั้งทำให้หัวหน้าหมู่บ้านที่ทราบเรื่องนี้เกิดความเลื่อมใสจึงสั่งให้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อให้คนในหมู่บ้านได้เคารพบูชา

ประตูทางเข้าวัดชื่อ "คามินาริมง" (Kaminarimon) หรือ "ประตูสายฟ้า" (Thunder Gate) มีโคมสีแดงขนาดใหญ่น้ำหนัก 670 ตัน แขวนอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนด้านขวาเป็นรูปสลักเทพเจ้าแห่งสายลม

วัดเซ็นโซจิใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและงานรื่นเริงตลอดทั้งปี งานใหญ่ที่สุดได้แก่ "เทศกาลซันจะ" (Sanja Matsuri) ในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีของศาลเจ้าอาซากุสะ

ถนนสายช้อปปิ้งด้านหน้าวัดระยะทางยาวประมาณ 200 เมตร เรียกว่า "นากามิเซะ" (Nakamise) เต็มไปด้วยร้านขายของฝากแบบญี่ปุ่นและขนมท้องถิ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายทศวรรษ