เซี่ยงไฮ้ (Shanghai: 上海) มหานครบนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ทางตะวันออกของจีน เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์การค้าและการลงทุนที่สำคัญของจีน ภายในเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและสถาปัตยกรรมแบบยุโรปจนได้รับการขนานนามว่า "นครปารีสแห่งตะวันออก" (Paris of the East) ในยุคสมัยหนึ่งเซี่ยงไฮ้ถือเป็นเมืองอันดับหนึ่งของจีน


เซี่ยงไฮ้ (Shanghai: 上海)
ภาพ: ShanghaiEye

สถานที่ท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้
• หอไข่มุกตะวันออก: หอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในเขตเมืองใหม่ริมแม่น้ำหวงผู่ ออกแบบให้มีลักษณะเป็นเสาสูง รองรับด้วยเสาเอียงสามต้นด้านข้าง ด้านบนมีหอทรงกลมเหมือนไข่มุก ภายในหอทรงกลมแบ่งพื้นที่ออกเป็นภัตตาคาร โรงแรมหรูและร้านค้า หอไข่มุกตะวันออก

• หาดเดอะบันด์: หาดทอดยาวเลียบโค้งแม่น้ำหวงผู่ที่ไม่เคยหลับไหล หาดเดอะบันด์เป็นสัญลักษณ์ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนทันสมัย ตึกสูงระฟ้า อาคารสไตล์ยุโรปยุคอาณานิคม โรงแรมหรู ภัตาคาร สถาบันการเงินและสถานกงสุล หาดเดอะบันด์


พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Museum)
ภาพ: Insight Guides

• พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้: พิพิธภัณฑ์ทันสมัยและได้รับการยกย่องให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในจีน พิพิธภัณฑ์เซี่ยงไฮ้สร้างเมื่อปี 1994 และเปิดทำการเมื่อปี 1996 ภายในมีงานศิลปะและวัตถุโบราณต่างๆ เช่น ภาพเขียน เครื่องหยก เครื่องลายคราม เงินเหรียญและผลงานศิลปะของชนกลุ่มน้อยนำมาจัดแสดงไว้

• วัดหลงหัว: วัดคู่บ้านคู่เมืองของเซี่ยงไฮ้ที่ผู้คนต่างเคารพนับถือ วัดหลงหัวซื่อสร้างครั้งแรกในสมัยสามก๊ก ภายในวัดมีวิหารเจ็ดหลังอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพผู้พิทักษ์ ในอดีตวัดหลงหัวกู่เคยถูกทำลายหลายครั้งแต่ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้ง วัดหลงหัวซื่อ

• อุทยานอวี้หยวน: อุทยานสวนจีนตั้งอยู่บริเวณใจกลางในเขตเมืองเก่า ภายในมีทั้งภูเขาจำลอง ต้นไม้และสระน้ำ อุทยานอวี้หยวนสร้างโดยขุนนางตระกูลปานเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบิดาซึ่งเคยเป็นเสนาบดีกลาโหมแห่งราชสำนักในสมัยราชวงศ์หมิง อุทยานอวี้หยวน

• วัดพระหยก: วัดตั้งอยู่ทางตะวันตก สร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระไตรปิฎก พระพุทธรูปและโบราณวัตถุสำคัญในสมัยราชวงศ์เว่ย ถัง ซ่ง หยวน หมิงและราชวงศ์ชิง ในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักจากหยกขาวสององค์ทั้งปางปรินิพพานและปางประทับนั่ง วัดพระหยก

• สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์: สวนสนุกดิสนีย์แห่งแรกบนแผ่นดินจีน ภายในมีส่วนที่เป็นสวนสนุกและสถานที่จำลองตามแบบในผลงานของวอล์ทดิสนีย์ คาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ราว 15 ล้านคนต่อปี สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

• เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว: เมืองโบราณริมน้ำตั้งอยู่บริเวณชานเมือง ประวัติยาวนานกว่า 1,700 ปี มีสายน้ำเป็นเส้นทางเชื่อม ได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งเซี่ยงไฮ้" ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นย่านการค้าที่สำคัญซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว