แชงกรีล่า (Shangri-La: 香格里拉市) นครระดับเทศมณฑลในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตตี๋ชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ชื่อเดิมว่า "จงเตี้ยน" (Zhongdian: 中甸县) หมายความว่า "ศูนย์กลางแห่งท้องทุ่ง" แต่เปลี่ยนมาใช้ชื่อแชงกรีล่าในปี 2001 จากความพยายามในการตามหาดินแดนที่มีความงดงามใกล้เคียงกับฉากหลังในนวนิยายและภาพยนตร์เรื่อง "The Lost Horizen"


ช่องเขาเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge)
ภาพ: Top China Travel

สถานที่ท่องเที่ยวในแชงกรีล่า
• ช่องเขาเสือกระโจน: โตรกธารลึกที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของภูเขาหิมะฮาปากับภูเขาหิมะมังกรหยก ตำแหน่งที่เรียกว่าโตรกเสือกระโจนเป็นจุดที่แคบซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเดียวที่เสือจะใช้กระโดดข้ามฝั่งได้ โตรกเสือกระโจน

• ภูเขาหิมะฮาปา: ภูเขาพี่น้องของภูเขาหิมะมังกรหยกมีแม่น้ำจินซาไหลผ่านระหว่างกลาง ภูเขาหิมะฮาปาหมายถึง "ดอกไม้ทองคำ" ด้านบนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักปีนเขา ภูเขาหิมะฮาปา

• วัดซงจ้านหลิน: วัดทิเบตขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างโดยจำลองแบบมาจากพระราชวังโปตาลาในกรุงลาซาเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตและเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในแชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิน

• ทะเลสาบปิทาไห่: ทะเลสาบที่สูงที่สุดในมณฑลยูนนาน ความยาวของทะเลสาบปิทาไห่อยู่ที่ 3,000 เมตร กว้าง 700 เมตร น้ำในทะเลสาบใสสะอาดจนมองเห็นฝูงปลาสายพันธุ์โบราณแหวกว่ายอย่างอิสระ ทะเลสาบปิทาไห่

• หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน: หุบเขาอุดมสมบูรณ์ ในวันแดดออกน้ำในแม่น้ำจะเป็นสีน้ำเงิน-ฟ้า แต่ในวันฝนตกน้ำในแม่น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทำให้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "แม่น้ำสีขาว" สะท้อนถึงความมหัศจรรย์ในแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน