เมืองทาคายามะ (Takayama: 高山市) เมืองหมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณล้อมรอบด้วยเทือกเขาในจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น เมืองทาคายามะ (ทาคายาม่า) ได้รับสมญา "เมืองเกียวโตน้อย" มีบรรยากาศธรรมชาติที่และวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้


อาคารทาคายามะ จินยะ (Takayama Jinya: 高山陣屋)
ภาพ: 高山陣屋

สถานที่ท่องเที่ยวในทาคายามะ
• อาคารทาคายามะ จินยะ: อดีตสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่จากเอโดะที่ถูกส่งมาประจำการ ทาคายามะจินยะใช้งานจนถึงปี 1969 ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินและเอกสารราชการในยุคศักดินา มีห้องเสื่อทาทามิหลายห้องที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี

• หมู่บ้านชิราคาวาโกะ: หมู่บ้านวัฒนธรรมโบราณที่ยังคงรักษารูปแบบโครงสร้างและวิถีชีวิตผู้คนเอาไว้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง มีบ้านแบบโบราณอยู่ร้อยกว่าหลังซึ่งบางแห่งก็ถูกปรับให้เป็นร้านค้ารวมทั้งที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว หมู่บ้านชิราคาวาโกะ


วัดฮิดะ โคคุบังจิ (Hida Kokubunji Temple)
ภาพ: Omairi

• วัดฮิดะ โคคุบังจิ: วัดโบราณคู่เมืองสร้างเมื่อปี 746 สมัยจักรพรรดิโชมุในยุคนาระเพื่อขอพรให้ประเทศเกิดความสงบรุ่งเรือง ด้านหน้าวัดมีตุ๊กตาซารุโบโบะสีแดงแขวนไว้บนราง มีเจดีย์สามชั้นที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1821 ในยุคเอโดะกับต้นแปะก๊วยขนาดใหญ่ตั้งอยู่คู่กันเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้

• สะพานนาคาบาชิ: สะพานสถาปัตยกรรมโบราณทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะ บริเวณรอบสะพานมีแนวต้นหลิวและซากุระจำนวนมากที่ช่วยสร้างสีสันระหว่างสีเขียวธรรมชาติตัดกับสีแดงชาดของสะพานได้อย่างงดงาม สะพานนาคาบาชิ

• พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮิดะ: พิพิธภัณฑ์บ้านแบบโบราณตั้งอยู่บนเชิงเขา ภายในมีบ้านแบบโรงนาและแบบกระท่อมบนเขาของชาวไร่ตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงสมัยเมจิโดยรวบรวมจากที่ต่างๆทั่วเมืองทาคายามะและบริเวณใกล้เคียงมาจัดแสดงไว้ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านฮิดะ

• คามิโคจิ: หุบเขาส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติในเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพที่มีความงดงามเป็นพิเศษ คามิโคจิโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงใหญ่และแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชพรรณสัตว์ป่า คงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ คามิโคจิ