เมืองซีอาน (Xi’an: 西安市) เมืองเอกของมณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองซีอานตั้งอยู่บริเวณตอนกลางลุ่มแม่น้ำเว่ยเหอ ชื่อ "ซีอาน" หมายถึง "สันติภาพแห่งตะวันตก" ในอดีตเมืองซีอานเคยเป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ ชื่อเดิมว่า "นครฉางอาน" (Chang’an: 长安) โดยเมืองซีอานถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ใช้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียว


สวนเฟิงชิ่ง (Fengqing Park: 丰庆公园)
ภาพ: 新浪

สถานที่ท่องเที่ยวในซีอาน
• สวนเฟิงชิ่ง: สวนสาธารณะสร้างขึ้นในบริเวณที่เคยเป็นสนามบินเก่าเมืองซีอาน ภายในสวนได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เชิงนิเวศน์เข้ากับภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมสวนสมัยราชวงศ์ถังโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์กำจัดฝุ่นเพื่อลดปริมาณมลพิษทางอากาศ

• หอระฆังซีอาน: อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของมณฑลส่านซีตั้งอยู่บริเวณจุดตัดใจกลางเมืองพอดิบพอดี หอระฆังซีอานสร้างเมื่อปี 1384 สมัยจักรพรรดิหงอู่เพื่อใช้ตีบอกเวลาในช่วงเช้า บริเวณฐานมีระฆังสำริดขนาดใหญ่สร้างเลียนแบบต้นฉบับสมัยราชวงศ์ถังตั้งอยู่ หอระฆังซีอาน

• กำแพงเมืองซีอาน: กำแพงป้อมปราการทางการทหารที่ใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สร้างในสมัยจักรพรรดิหงหวู่เพื่อเป็นแนวกั้นเขตเมืองชั้นใน แต่ละมุมของกำแพงจะมีหอสังเกตการณ์ตั้งอยู่เพื่อตรวจตราความสงบ ใต้กำแพงใช้เป็นหลุมหลบภัยของประชาชน กำแพงเมืองซีอาน

• วัดกว่างเหริน: วัดลามะแห่งเดียวในมณฑลส่านซี วัดกว่างเหรินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง ‘ฮั่น’ และ ‘ทิเบต’ สร้างเมื่อจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงเสด็จเยือนเมืองซีอานและเห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีสถานที่พักสำหรับลามะชั้นผู้ใหญ่ที่ต้องเดินทางผ่านเพื่อไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิในกรุงปักกิ่ง วัดกว่างเหริน


ศาลแปดเซียน (Temple of the Eight Immortals)
ภาพ: Visit Our China

• ศาลแปดเซียน: ศาลเจ้าลัทธิเต๋าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซีอาน ศาลาแปดเซียน (ศาลเจ้าปาเซียนกง: Ba Xian Gong) สร้างตำนานเกี่ยวกับนักพรตทั้ง 8 ที่ได้รับความเป็นอมตะและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่ต่างกันแห่งการดำรงชีวิตได้แก่ รวย-จน หนุ่ม-แก่ ชาย-หญิง และ สูง-ต่ำ โดยในศาลเจ้าจะมีห้องบูชาสำหรับเซียนแต่ละองค์แยกเอาไว้


วัดต้าฉือเอิน (Da Ci'en Temple)
ภาพ: Trip

• วัดต้าฉือเอิน: อารามหลวงที่พระเสวียนจั้งเคยเป็นเจ้าอาวาส วัดต้าฉือเอินสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าถังเกาจงเพื่อถวายและทดแทนพระคุณมารดา ภายในวัดมีรูปปั้นพระเสวียนจั้งองค์ใหญ่และเจดีย์ห่านป่าใหญ่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์มองเห็นมาแต่ไกล วัดต้าฉือเอิน

• วัดชิงหลง: วัดมรดกคุ้มครองทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์ถัง วัดชิงหลงเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนานิกายวัชรยาน ภายในวัดมีต้นซากุระกว่าสิบสายพันธุ์ซึ่งนำมาจากประเทศญี่ปุ่นปลูกเอาไว้เต็มสวน วัดชิงหลง

• กองทัพทหารดินเผา: แหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กองทัพทหารดินเผาเป็นส่วนหนึ่งของสุสานจักรพรรดิฉินซี ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปี 1974 บนพื้นที่มากกว่า 20,000 ตารางเมตร ภายในมีการขุดค้นพบกองทัพม้าและทหารดินเผาที่มีขนาดเท่าตัวคนจริงๆ กองทัพทหารดินเผา

• วัดกู่กวนอิน: วัดเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากตัวเมืองไปทางใต้ราว 30 กิโลเมตร วัดกู่กวนอินเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรม วิหารหลักของวัดประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ด้านหลังวิหารมีต้นแปะก๊วยพันปีที่ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในช่วงฤดูใบไม้ร่วง วัดกู่กวนอิน


อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ (Huaqing Hot Springs)
ภาพ: China Silkroad Travel

• อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ: แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ถูกดัดแปลงเป็นอุทยานสำหรับกษัตริย์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจวตะวันตกไล่มาจนถึงราชวงศ์ถัง หัวชิงฉือตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตะวันออกราว 30 กิโลเมตร ที่นี่คือสถานที่ในตำนานอันลือลั่นของสนมเอกหยางกุ้ยเฟย อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ


เขาหัวซาน (Mt. HuaHuashan)
ภาพ: CGTN

• เขาหัวซาน: ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของลัทธิเต๋า อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตะวันออกราว 120 กิโลเมตร ลักษณะเป็นยอดเขาหินแกรนิตที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสูงชัน ด้านบนมีอารามตั้งอยู่หลายหลัง สะพานที่เป็นทางขึ้นสู่ด้านบนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลก เขาหัวซาน