เมืองซีหนิง (Xining: 西宁市) เมืองเอกตั้งอยู่ทางตะวันออกของมณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองซีหนิงตั้งอยู่กลางหุบเขาที่ระดับความสูงกว่า 2 กิโลเมตร ได้ชื่อว่า "เมืองแห่งฤดูร้อน" ในอดีตเมืองซีหนิงเป็นจุดผ่านสำคัญของเส้นทางสายไหม ปัจจุบันซีหนิงเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต เส้นทางรถไฟที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก


เขาสุริยันจันทรา (Sun and Moon Mountain: 日月山)
ภาพ: China Dragon Tours

สถานที่ท่องเที่ยวในซีหนิง
• เขาสุริยันจันทรา: เนินเขาสูงท่ามกลางทุ่งกว้าง ประวัติของเนินเขามีอยู่ว่าในอดีต "องค์หญิงเหวินเฉิน" ของจีนต้องเดินทางไปอภิเษกกับ "ซงจ้านกัมโป" ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองละหยุดพักบริเวณนี้จนเกิดเป็นตำนานขึ้นมา เขาสุริยันจันทรา

• วัดถาเออร์: วัดนิกายหมวกเหลืองในพุทธศาสนาทิเบต ก่อตั้งเมื่อปี 1583 ตรงบริเวณที่เป็นบ้านเกิดของพระสังกัปปะผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลือง เคยถูกทำลายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ วัดถาเออร์

• ทะเลสาบชิงไห่: ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนตั้งอยู่กลางวงล้อมของภูเขาบนพื้นที่กว่า 4,500 ตารางกิโลเมตร สหประชาชาติจัดให้ทะเลสาบชิงไห่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก โดยเป็นแหล่งอาศัยของฝูงปลาจำนวนมาก ทะเลสาบชิงไห่