ทะเลสาบปิทาไห่ (Bitahai Lake: 碧塔海) ทะเลสาบท่ามกลางทุ่งหญ้าและทิวเขาอันเขียวชอุ่มในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทะเลสาบปิทาไห่ ทางตะวันออกของแชงกรีล่า ได้ชื่อว่า "ไข่มุกบนที่ราบสูงแห่งยูนนาน" น้ำในทะเลสาบใสสะอาดออกสีเขียวมรกต รายรอบไปด้วยพืชพรรณในสภาพภูมิอากาศกึ่งเขตร้อน


ทะเลสาบปิทาไห่ (Bitahai Lake: 碧塔海)
ภาพ: Yunnan Exploration

ทะเลสาบปิทาไห่ตั้งอยู่บนความสูง 3,540 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นับว่าเป็นทะเลสาบที่สูงที่สุดในยูนนาน ความยาวของทะเลสาบอยู่ที่ประมาณ 3,000 เมตร และกว้างราว 700 เมตร เมื่อได้ล่องเรือชมทะเลสาบและมองลงไปในน้ำจะเห็นฝูงปลาสายพันธุ์โบราณแหวกว่ายอย่างชัดเจน

น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกตซึ่งชาวทิเบตเชื่อว่าสีของน้ำเกิดจากการที่นางฟ้าทำกระจกวิเศษตกลงไป กลางทะเลสาบมีเกาะเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงหนาแน่นจนได้ชื่อว่า "เจดีย์มรกต" เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนคอดำและสัตว์หายากที่จะพบได้ในพื้นที่บริเวณนี้เท่านั้น