หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley: 蓝月谷) หุบเขาอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทัศนียภาพทางธรรมชาติระหว่างลี่เจียงและแชงกรีล่า รู้จักกันในฐานะ "เขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง" (Yading National Reserve)


หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (Blue Moon Valley: 蓝月谷)
ภาพ: Go Yunnan

ทิวทัศน์อันน่าทึ่งของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินทอดผ่านเส้นทางคดเคี้ยวเขียวชอุ่ม ประกอบไปด้วยทุ่งหญ้า ทะเลสาบและน้ำตก โดยมีภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายเนื่องจากมีหิมะปกคลุมตลอดเกือบทั้งปี

จุดสูงสุดของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินอยู่ที่ "ยอดเขาสือข่า" ด้วยระดับความสูง 4,449 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากด้านบนยอดเขาสือข่าสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบอุทยานได้ 360 องศา

วันฟ้าโปร่งน้ำในแม่น้ำจะมองเห็นเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้า (สมชื่อหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน) ส่วนวันฝนตกน้ำในแม่น้ำจะกลายเป็นสีขาวจึงเรียกอีกชื่อว่า แม่น้ำขาว นับเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตาตัวเอง