ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาขั้นบันไดหงเหอฮาหนี (Honghe Hani Rice Terraces: 红河哈尼梯田) ผืนนาขั้นบันไดตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาลึกในอำเภอหงเหอ เมืองหยวนหยาง ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2013 จากองค์การยูเนสโก


ภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาขั้นบันไดหงเหอฮาหนี (Honghe Hani Rice Terraces: 红河哈尼梯田)
ภาพ: Go Yunnan

"นาขั้นบันไดหงเหอฮาหนี" หรือ "นาขั้นบันไดหยวนหยาง" (Yuanyang Rice Terraces: 元阳梯田) เกิดจากอารยธรรมโบราณของบรรพบุรุษชนชาติ "ฮาหนี" ที่ต้องการดัดแปลงทางลาดบนภูเขาให้เป็นพื้นที่ทำนา แล้วสืบทอดกันเรื่อยมาจนกลายเป็นภาพของความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติราวกับผลงานศิลปะ

ผืนนามหัศจรรย์ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 16,603 เฮกตาร์ รูปร่างและสีสันที่ดูแปลกตาทำให้ได้รับการขนานนามว่า "บันไดสู่สรวงสวรรค์" ความมหัศจรรย์ที่เห็นแล้วชวนทึ่งคือผืนนาแห่งนี้ไม่มีพื้นที่เก็บน้ำ แต่กลับมีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตรอย่างเพียงพอด้วยระบบชลประทานที่สลับซับซ้อน

นาขั้นบันไดหงเหอฮาหนีสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สามารถสัมผัสกับความตื่นตาของแปลงนาเหล่านี้ได้ตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงหลังอาทิตย์ลับขอบฟ้า ผิวน้ำในผืนนาจะสะท้อนทิวทัศน์บนท้องฟ้าเป็นลวดลายที่แตกต่างกัน หากจ้องมองนานๆอาจถึงกับตาลายได้เลยทีเดียว