เกาะลันเตา (Lantau Island: 大嶼山) เกาะที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ที่สุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาะลันเตามีพื้นที่โดยรอบประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร แม้ว่าบนเกาะจะไม่ทันสมัยเทียบเท่าเกาะฮ่องกง แต่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งให้ไปเยือน


สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland: 香港迪士尼樂園)
ภาพ: Hong Kong Disneyland

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะลันเตา
• สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์: สวนสนุกในธีมดิสนีย์ เปิดให้บริการเมื่อ 12 กันยายน 2005 ภายในมีเครื่องเล่นและขบวนพาเรดสไตล์ดิสนีย์ รวมทั้งร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกที่มีจำหน่ายเฉพาะในดิสนีย์แลนด์เท่านั้น

• พระพุทธรูปเทียนถาน: พระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งบนยอดเขา พระใหญ่เทียนถานก่อตั้งโดยคณะสงฆ์ของอารามโป่หลิน มีบันได 268 ขั้น นำทางขึ้นตรงไปถึงองค์พระด้านบน พระพุทธรูปเทียนถาน

• วัดโปหลิน: อารามตั้งอยู่ตรงข้างพระพุทธรูปเทียนถาน วัดโป่หลินสร้างเมื่อปี 1920 โดยในตอนแรกเป็นเพียงอารามเล็กๆที่มีพระสงฆ์เพียง 3 รูป ภายหลังมีการสร้างโบสถ์ทำให้วัดมีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง วัดโป่หลิน


สะพานชิงหม่า (Tsing Ma Bridge: 青馬大橋)
ภาพ: Mageba

• สะพานชิงหม่า: สะพานแขวนสองชั้นที่ถูกเลือกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งคู่รัก สะพานมีความยาว 2.2 กิโลเมตร สร้างเสร็จเมื่อปี 1997 เพื่อใช้เป็นทางเชื่อมนิวเทอริทอรีย์ เกาลูนและเกาะลันเตาเข้าด้วยกัน