นิวเทอร์ริทอรีส์ (New Territories: 新界) เขตดินแดนใหม่ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์มีประชากรค่อนข้างหนาแน่นหลังจากได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีความเจริญก้าวหน้าไม่แพ้เกาะหลักอีก 3 แห่ง


วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)
ภาพ: Agaza Click

วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)
• วัดศักดิ์สิทธิ์สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง ‘นายพลแช’ บุรุษผู้ที่ช่วยขจัดโรคร้ายจากอุทกภัย ทั่วทั้งวัดจะมีกังหันลมจำนวนมากติดอยู่ซึ่งเกิดจากการที่ผู้คนนำมาสักการะด้วยความเชื่อที่ว่ากังหันลมนั้นจะช่วยปัดเป่าพัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตและจะนำความโชคดีพร้อมกับความสุขมาให้แทน วัดแชกงหมิว


วัดพระหมื่นองค์ (Ten Thousand Buddhas Monastery)
ภาพ: Robertharding

วัดพระหมื่นองค์ (Ten Thousand Buddhas Monastery)
• วัดบนยอดเขาสร้างเมื่อปี 1949 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1957 ตลอดสองข้างทางขึ้นสู่อารามมีพระพุทธรูปสีทองผ่องใสในอิริยาบถแตกต่างกันเรียงรายอยู่นับร้อยองค์ วิหารด้านบนมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่อีกจำนวนมากสมชื่อวัดพระหมื่นองค์ ใกล้กันมีเจดีย์ 9 ชั้น สามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้

วัดหยวนหยวน (Yuen Yuen Institute)
• วัดศักดิ์สิทธิ์สามศาสนาตั้งอยู่บนเนินเขา วัดหยวนหยวนเป็นวัดแห่งเดียวในฮ่องกงที่อุทิศแด่ศาสนาหลักของจีน ได้แก่ พุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและขงจื๊อ วัดก่อตั้งขึ้นในปี 1950 โดยภิกษุจากเมืองกวางโจว ผู้คนนิยมเดินทางมาฝากดวงชะตา แก้ชง ไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย วัดหยวนหยวน


พิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกง (Hong Kong Heritage Museum)
ภาพ: Tripsavvy

พิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกง (Hong Kong Heritage Museum)
• สถานที่จัดแสดงผลงานและนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวฮ่องกงรวมทั้งชาวจีนทางตอนใต้เมื่อครั้งอดีต พิพิธภัณฑ์ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งของและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวฮ่องกงเอาไว้ เรียกว่าหากอยากรู้เรื่องราวของชาวฮ่องกงในอดีตก็ให้มาที่นี่