เมืองเสิ่นหยาง (Shenyang: 沈阳市) เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเสิ่นหยางเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและการคมนาคมของมณฑลเหลียวหนิง ภายในเมืองมีสถานที่สำคัญที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่จากการเป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศจีน


ภูเขาฉีผาน (Qipan Mountain: 棋盘山)
ภาพ: China Discovery

สถานที่ท่องเที่ยวในเสิ่นหยาง
• พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 190 ตารางกิโลเมตร ภูเขาฉีผานเป็นส่วนที่อยู่ไกลที่สุดของเทือกเขาฉางไป๋ ผสมผสานทิวทัศน์ธรรมชาติกับภูมิทัศน์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเต็มไปด้วยใบพันธุ์ไม้หลายสีสัน

• อุทยานเป่ยหลิง: สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง ครอบคลุมพื้นที่ราว 3,300,000 ตารางเมตร ภายในอุทยานเป็นที่ตั้ง "สุสานจ้าวหลิง" สถานที่ฝังร่างจักรพรรดิองค์ที่สองแห่งราชวงศ์ชิงที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแมนจูและฮั่น อุทยานเป่ยหลิง

• สุสานฝูหลิง: สุสานของพระเจ้าหนู่เออรฺฮาซื่อและพระมเหสี สุสานฝูหลิงรู้จักกันในชื่อ "สุสานตะวันออก" เริ่มสร้างเมื่อปี 1629 รูปแบบสถาปัตยกรรมของสุสานจะคล้ายกับสุสานจ้าวหลิงแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่า สุสานฝูหลิง

• พระราชวังหลวงเสิ่นหยาง: พระราชวังต้องห้ามใจกลางเขตเมืองเก่า มีลักษณะสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีน มองโกเลียและแมนจู แม้จะหมดความยิ่งใหญ่ลงหลังจากกรุงปักกิ่งถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวง แต่มนต์ขลังของพระราชวังโบราณยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง พระราชวังหลวงเสิ่นหยาง