เมืองอู่ฮั่น (Wuhan: 武汉市) เมืองเอกในมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองอู่ฮั่น (หวู่ฮั่น) มีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำแยงซีและลำน้ำสาขาของแม่น้ำฮั่น ประวัติความเป็นมาของเมืองต้องย้อนกลับไปถึงสมัยสามก๊ก ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษาและเทคโนโลยีที่สำคัญของจีน


ทะเลสาบตงหู (Donghu Lake)
ภาพ: Xinhua

สถานที่ท่องเที่ยวในอู่ฮั่น
• ทะเลสาบตงหู: ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ในพื้นที่ระบบนิเวศน์ใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเล็กๆ ได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ทางเดินสีเขียวระดับโลกทำให้ได้ชื่อว่า "อัญมณีแห่งเมืองอู่ฮั่น" บ้างว่าผิวน้ำของทะเลสาบแลดูเหมือนกระจกเงาสะท้อน ขณะที่ทิวทัศน์โดยรอบดูเหมือนภาพวาด ทะเลสาบตงหู

• หอกระเรียนเหลือง: สถาปัตยกรรมจีนโบราณสร้างตามบัญชาของซุนกวนในสมัยสามก๊กเพ่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์ข้าศึก หอกระเรียนเหลืองมีความสูง 5 ชั้น ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง แต่ตัวหอที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นถูกบูรณะขึ้นมาใหม่โดยใช้โครงสร้างที่เป็นหินและปูนแทนไม้ที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หอกระเรียนเหลือง


วัดกุยหยวน (Guiyuan Temple)

• วัดกุยหยวน: วัดเก่าแก่สร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยราชวงศ์หมิง ภายในวัดมีรูปปั้นอรหันต์และเหล่าสาวกในอิริยาบถแตกต่างกันหลายองค์ ในวิหารหลังใหญ่เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมและพระอรหันต์ 500 องค์ปั้นจากดินเหนียวเคลือบด้วยสีทอง แต่ทางวัดมีกฏเคร่งที่ไม่อนุญาตให้จุดธูปภายในวัดเพื่อป้องกันโครงสร้างภายในผู้คนจึงทำได้เพียงไหว้พระขอพร


พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย (Hubei Provincial Museum: 湖北省博物馆)
ภาพ: Visit Wuhan

• พิพิธภัณฑ์มณฑลหูเป่ย: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ถ่ายทอดวัฒนธรรมและความรุ่งโรจน์ ด้านในจัดแสดงโบราณวัตถุจำนวนมากที่ขุดค้นพบจากสุสานในมณฑลหูเป่ย อาทิ ภาชนะสำริด ทอง หยกและระฆังสำริดที่มีเสียงไพเราะดังกังวาน ว่ากันว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครสร้างระฆังมหัศจรรย์แบบนี้ได้อีก


สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี (Wuhan Yangtze Great Bridge)

• สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี: สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งแรกของจีนที่สร้างขึ้นสำเร็จ สะพานแห่งนี้มีความยาว 1.6 กิโลเมตร เดิมทีแผนการสร้างสะพานจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 1910 แต่ด้วยปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจ สงครามโลกครั้งที่สองและสงครามกลางเมืองทำให้แผนการต้องเลื่อนออกไปจนกระทั่งเดือนกันยายนปี 1955 จึงได้เริ่มสร้างสะพานและสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1957 กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งอื่นๆของจีนในเวลาต่อมา