สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเมื่อเดินทางมาถึงนครอิสตันบูล (Istanbul) ในประเทศตุรกีคงหนีไม่พ้น "โบสถ์ฮาเยียโซเฟีย" โบสถ์โบราณที่มีหลังคาเป็นรูปทรงโดมขนาดมหึมา ตกแต่งอย่างอลังการด้วยกระจกหลากสีสันและเสาหินอ่อนขนาดใหญ่นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆของตุรกี


โบสถ์ฮาเยียโซเฟีย (Hagia Sophia) / พิพิธภัณฑ์อะยาโซเฟีย (Ayasofya Museum)
ภาพ: Culture Trip

โบสถ์ฮาเยียโซเฟีย (Hagia Sophia) รู้จักกันในชื่อ "พิพิธภัณฑ์อะยาโซเฟีย" (Ayasofya Museum) จัดเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง โครงสร้างของโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต

ฮาเยียโซเฟียสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นมหาวิหารสำหรับประกอบศาสนกิจสำคัญของศาสนาคริสตร์นิกายออร์โธดอกส์โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งจักรวรรดิไบแซนไทน์ (โรมันตะวันออก) ซึ่ง ณ เวลานั้นถือว่าฮาเยียโซเฟียเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เวลาผ่านไป 921 ปี ซุลตอนมุฮัมมัด อัลฟาติฮฺที่ 2 แห่งออตโตมันเข้าพิชิตไบเซนไทน์ได้สำเร็จจึงได้มีการเปลี่ยนจากโบสถ์คริสต์ให้เป็นมัสยิดหลวงของศาสนาอิสลามในปี 1453 ก่อนที่ฮาเยียโซเฟียจะกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันโดยรัฐบาลตุรกี

ชื่อของโบสถ์ฮาเยียโซเฟียมาจากภาษากรีกหมายความว่า "โบสถ์แห่งปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์" ตัวโบสถ์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันหลังถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในตำแหน่งเดียวกันหลังจากโบสถ์ถูกเผาทำลายจากเหตุการณ์จลาจลถึงสองครั้งสองครา หลงเหลือเพียงหินอ่อนบางส่วนซึ่งถูกนำมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์