ในบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่ละยุคก็มีเรื่องให้น่าคิดว่าทำไมสิ่งที่มีเพียงในบันทึกและไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมหลงเหลือให้เห็นกลับได้การยกให้อยู่ในฐานะเช่นนั้น แน่นอนว่าสถานที่ซึ่งเรากำลังหมายถึงอยู่นั่นก็คือ "สวนลอยแห่งบาบิโลน" สถานที่ซึ่งมีสิ่งยืนยันเพียงข้อมูลและภาพเขียนเท่านั้น นอกนั้นกลับไม่มีแม้แต่เศษซากให้ได้เห็น


สวนลอยแห่งบาบิโลน (The Hanging Garden of Babylon)

"สวนลอยแห่งบาบิโลน" หรือ "สวนลอยฟ้าแห่งบาบิโลน" (The Hanging Garden of Babylon) สถานที่แห่งความทรงจำที่มิอาจจับต้องได้อีกต่อไป สวนลอยแห่งนี้ได้รับการยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ แม้จะยังเป็นที่กังขาอยู่ว่าสวนแห่งนี้มีเคยมีอยู่จริงหรือไม่


สวนลอยแห่งบาบิโลน (The Hanging Garden of Babylon)

หลักฐานชิ้นสำคัญที่ช่วยยืนยันว่าสวนแห่งนี้เคยมีอยู่จริงก็คือ บันทึกของคนโบราณ ภาพเขียนและตำนานเท่านั้น โดยในบันทึกโบราณกล่าวไว้ว่าสวนลอยบาบิโลนตั้งอยู่บนทะเลทรายทางตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสในประเทศอิรัก สร้างเมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาลในสมัยของ "เนบูคัดเนสซาร์ที่ 3" (Nebuchadnezzar) กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบาบิโลนเพื่อมอบให้แก่มเหสีของพระองค์

บันทึกยังกล่าวถึงลักษณะเกี่ยวกับสวนแห่งนี้ด้วยว่าภายในสวนถูกตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้นานาพรรณราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์ พร้อมกับระบบชลประทานที่ก้าวล้ำโดยมีการดึงน้ำจากแม่น้ำไทกิสไปทำเป็นน้ำตกหล่อเลี้ยงพืชพรรณให้เบ่งบานได้ตลอดทั้งปี

อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ฝั่งที่ไม่เชื่อว่าสวนแห่งนี้มีอยู่จริงได้หยิบยกทฤษฏีมากมายมาประกอบซึ่งดูแล้วมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบันทึกของคนโบราณที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริง ทั้งทฤษฏีการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นธรรมชาติ การนำน้ำปริมาณมหาศาลมาหล่อเลี้ยงพันธุ์พืช แม้แต่ศิลาจารึกในยุคของพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญก็ไม่มีการกล่าวถึงสวนแห่งนี้เลย รวมกับการตัดจบที่ทำให้สวนหายไปโดยโทษให้เป็นผลงานจากแผ่นดินไหวจึงทำให้เชื่อได้ยากว่าสวนแห่งนี้เคยมีอยู่จริง แล้วคุณล่ะคิดว่าสวนแห่งนี้เคยมีอยู่จริงหรือไม่...