ถนนซานถัง (Shantang Street: 山塘街) ถนนโบราณทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกูซู เมืองซูโจว ถนนซานถังตั้งอยู่เลียบ "คลองซานถัง" (Shantang Canal: 山塘街) ถนนมีความยาวประมาณ 2.2 ไมล์ หรือ ประมาณ 7 ลี้ (หน่วยวัดของจีน) จึงถูกเรียกว่า "ถนนซานถัง 7 ลี้" (Seven-Li Shantang: 七里山塘)


ถนนซานถัง (Shantang Street: 山塘街)
ภาพ: People's Daily China

ถนนซานถังถูกเพิ่มชื่อลงไปในทำเนียบ "ถนนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติ" ของจีนเมื่อปี 2015 บรรยากาศตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ สะพานหิน พิพิธภัณฑ์ ร้านจำหน่ายสินค้าและเรือโดยสารไม้แบบโบราณที่พร้อมให้บริการ ส่วนในช่วงเวลากลางคืนจะมีการประดับโคมสีแดงสวยงาม

เนื่องด้วยเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในบางครั้งถนนซานถังจึงถูกเรียกว่า "ถนนสายแรกในซูโจว" โดยในสมัยราชวงศ์ถัง "ไป๋จืออวี้" กวีผู้เข้ามารับตำแหน่งผู้ว่าการเมืองซูโจวได้ดำเนินโครงการคลองซานถัง ส่งผลให้ทั้งถนนซานถังและคลองซานถังกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่มีความสำคัญในยุคนั้น