วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera Temple: 清水寺) วัดเก่าแก่ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึเดระ (วัดคิโยมิซุ) มีอายุมากกว่าเมืองเกียวโต ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี 1994 จากองค์การยูเนสโกในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์เมืองเกียวโต


วัดคิโยมิสึเดระ (Kiyomizudera Temple: 清水寺)
ภาพ: The Gate

วัดคิโยมิสึเดระตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงายามะ ชื่อของวัดมีความหมายว่า "วัดน้ำใส" (Pure Water Temple) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 780 เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ส่วนอาคารหลายหลังของวัดที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นในภายหลัง

จุดเด่นของวัดคิโยมิสึเดระอยู่ที่ระเบียงไม้ของวิหารหลังใหญ่ที่ยื่นออกไปเหนือหุบเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สำคัญของเมือง ระเบียงมีความสูงประมาณ 13 เมตร รองรับน้ำหนักด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่นับร้อยต้น

กล่าวกันว่าหากผู้ใดกระโดดจากระเบียงไม้ลงไปแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ ความปรารถนาของคนผู้นั้นจะกลายเป็นความจริง มีบันทึกสมัยเอโดะบันทึกไว้ว่าเคยมีผู้ที่กระโดดจากระเบียงนี้ไปแล้ว 234 คน แม้จะมีผู้ที่รอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าความปรารถนาเป็นจริงดังที่หวังไว้หรือไม่

แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครกระโดดลงไปอีก ทางวัดจึงมีกฎห้ามเอาไว้

บริเวณด้านล่างของอาคารหลักมี "น้ำตกโอโตวะ" แบ่งย่อยออกเป็นสามสาย โดยน้ำแต่ละสายมีความหมายที่แตกต่างกันได้แก่ ทำให้มีอายุยืนยาว ประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนและสมหวังในความรัก อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำทั้งสายจะถือว่าเป็นคนโลภ