นครโบราณมาชูปิกชู (Machu Picchu) ซากอารยธรรมโบราณของชนเผ่าอินคาในประเทศเปรู โบราณสถานอันน่าตื่นตาตื่นใจนี้ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของชนเผ่าอินคาในอดีตและเป็นแหล่งอารยธรรมสำคัญของทวีปอเมริกาใต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปี 1983 และถูกยกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ในปี 2007


มาชูปิกชู (Machu Picchu)
ภาพ: Stocksy

เมืองโบราณมาชูปิกชูตั้งอยู่บนภูเขาที่ความสูง 2,350 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สภาพที่ตั้งอันสลับซับซ้อนซึ่งถูกล้อมไปด้วยหน้าผาสูงชันทำให้มาชูปิกชูกลายเป็นป้อมปราการธรรมชาติชั้นยอด แม้แต่ชาวสเปนที่ได้ครอบครองอาณาบริเวณโดยรอบไปแล้วก็ยังไม่เคยค้นพบมาชูปิกชูเลย


แผนผังมาชูปิกชู (Machu Picchu)

มาชูปิกชูถูกทิ้งหลังจากเผ่าอินคาพ่ายแพ้ให้แก่สเปนในยุคล่าอาณานิคมทำให้กลายสภาพเป็นเมืองร้างและถูกขนานนามว่า "นครสาบสูญแห่งอินคา" (The Lost City of the Incas) จนกระทั่ง "ไฮแรม บิงแฮม" (Hiram Bingham) นักโบราณคดีชาวอเมริกันได้ทำการค้นพบมาชูปิกชูโดยบังเอิญเมื่อปี 1911 และเปิดเผยให้โลกได้รู้จักเมืองมหัศจรรย์แห่งนี้

สิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลือมีทั้งป้อมปราการ อาคารที่พัก อุโมงค์ ระบบชลประธานและร่องรอยการทำการเกษตรแบบขั้นบันได เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์พร้อมแทบทุกด้าน ส่วนเรื่องที่ว่ามาชูปิกชูสร้างขึ้นได้อย่างไรและสร้างขึ้นเพื่ออะไรนั้นยังคงเป็นปริศนาที่หาบทสรุปไม่ได้ แต่คาดกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในปี 1450 บ้างว่าสร้างเพื่อเป็นศาสนสถาน สุสานหรือพระราชฐานของกษัตร์อินคา