เมื่อกล่าวถึงลัทธิเต๋าต้องนึกถึง "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์" เมื่อนึกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องนึกถึง "ยอดเขา" และเมื่อนึกถึงยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าอันเป็นสถานที่บำเพ็ญของนักพรตต้องนึกถึง "เขาหัวซาน" ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์อันโด่งดังที่มักจะถูกนำไปใช้ในนวนิยายจีนกำลังภายใน


เขาหัวซาน (Mount Hua: 华山)

"เขาหัวซาน" (Mount Hua: 华山) หรือ "ฮั้วซัว" ยอดเขาหินแกรนิตในมณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เขาหัวซานอยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานมาทางตะวันออกราว 120 กิโลเมตร ขึ้นชื่อในเรื่องความสูงชัน ลักษณะเป็นภูเขาแนวดิ่งทิ้งตัวเป็นเส้นตรงด้วยระดับความสูง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เขาหัวซานประกอบด้วยยอดเขาสำคัญสี่แห่ง คือ "เป่ยเฟิง", "ตงเฟิง", "ซีเฟิง" และ "หนานเฟิง" ความสูงชันของยอดเขาดูแล้วหวาดเสียว หากใจไม่ถึงพอคงอดที่จะขึ้นไปด้านบน สำหรับคนที่ไม่กลัวความสูงส่วนใหญ่จะเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาในช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้ถึงยอดเขาทันเวลาพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า แต่ก็ไม่ใช่งานง่ายเพราะทางเดินบางช่วงมีเพียงสะพานและโซ่ให้เกาะเท่านั้น

ในภาพยนตร์จีนกำลังภายในหลายเรื่องมีการอ้างอิงถึงเขาหัวซาน แต่ที่โดดเด่นมากที่สุดเห็นจะเป็นในเรื่อง "เดชคัมภีร์เทวดา" นวนิยายที่กิมย้งเลือกใช้เขาหัวซานเป็นที่ตั้งของ "สำนักหัวซาน" อันเป็นสถานที่บ่มเพาะคุณธรรมของตัวเอก ขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ซ่อนหางจิ้งจอกของผู้ที่เคยได้รับสมญา "กระบี่ผู้ดี" หรือ "กระบี่วิญญูชน" ซึ่งต่อมาความทะเยอทะยานของเขาก็ถูกเผย...