เขาไท่ซาน (Mount Tai: 泰山) ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ทางเหนือของเมืองไท่อาน ด้านตะวันตกของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน เขาไท่ซานถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งขุนเขาทั้งปวงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมในปี 1987 จากองค์การยูเนสโก


เขาไท่ซาน (Mount Tai: 泰山)
ภาพ: China Discovery

ภูเขาไม่ซาน (ไท้ซัว) ได้รับความเคารพอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลากว่า 3,000 ปี โดยจักรพรรดิจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินจะต้องเสด็จมาประกอบพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดาบนเขาไท่ซานเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข

เขาไท่ซานปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์และสมุนไพรหายากหลากหลายชนิด สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ แนวเขาทอดตัวเหยียดยาวบนพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาลูกเล็กๆคล้ายกระดูกสันหลัง มีอารามลัทธิเต๋า ลัทธิขงจื๊อและวัดพุทธตั้งกระจายอยู่หลายแห่งทั่วเขา

แม้เขาไท่ซานไม่ใช่ภูเขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจีน แต่มีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงถูกยกให้เป็นราชาแห่งขุนเขา เหนือกว่ายอดเขาศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ จุดสูงสุดของไท่ซานได้แก่ "ยอดเขาจักรพรรดิหยก" (Jade Emperor Peak: 玉皇顶) โดยมีความสูง 1,545 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบนเขาไท่ซานสามารถเลือกได้ว่าจะใช้บริการกระเช้าไฟฟ้าที่เตรียมพร้อมอยู่ด้านล่างหรือจะเดินตามบันไดหินนับพันขั้น (แต่หากยังมีแรงอยู่แนะนำให้เดินจะดีกว่า) โดยเริ่มออกเดินทางจาก "วัดไต้เมี่ยว" ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาพร้อมกับชื่นชมความงามทางธรรมชาติตลอดระยะทาง

ช่วงเวลาที่ผู้คนนิยมขึ้นเขาคือ "ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น" เนื่องจากจะได้เห็นภูมิทัศน์ที่งดงามที่สุดของเขาไท่ซาน แสงสีทองของดวงอาทิตย์สาดส่องลงมาท่ามกลางสายหมอกเป็นเสมือนภาพวาดหรือฉากในเทพนิยาย...