ทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes) ทะเลสาบสวยตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) อุทยานเก่าแก่ที่ล้อมรอบไปด้วยป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ในเมืองลิก้า ประเทศโครเอเชีย ทะเลสาบพลิทวิเซ่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายากหลากหลายสายพันธุ์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1979 จากองค์การยูเนสโก


ทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes)
ภาพ: Plitviceblog

ทะเลสาบพลิทวิเซ่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ลักษณะของทะเลสาบจะเป็นธารน้ำไหลบนหินปูนและมีน้ำตกอยู่ถึง 16 ชั้น หนึ่งในนั้นได้แก่ "น้ำตกเวลิกิ สแล็พ" (Veliki Slap) น้ำตกขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านด้วยความสูงกว่า 70 เมตร

ทะเลสาบพลิทวิเซ่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสำคัญ 3 แห่งได้แก่ "Pljesevica", "Mala Kapela" และ "Medvedak" ทะเลสาบจะทอดตัวยาวไปตามแนวร่องเขาโดยมีเขื่อนธรรมชาติที่เกิดจากมอส สาหร่ายและแบคทีเรียขวางเส้นทางน้ำของทะเลสาบเอาไว้เป็นช่วงๆ ในแต่ละปีเหล่ามอส สาหร่ายและแบคทีเรียจะขยายพันธุ์ขึ้นเรื่อยๆทำให้เหมือนเขื่อนธรรมชาติมีความสูงเพิ่มขึ้นทุกปี